Logo wydawnictwa - Disastra Publishing

Disastra Publishing

http://disastrapublishing.com/

Tam, gdzie inni dostrzegają ruiny, my widzimy możliwości.

Wydawnictwo DISASTRA powstało w 2014 roku. Początkowo funkcjonowało jako jednoosobowy eksperyment, który z czasem zaczął ewoluować w kierunku większego projektu.

Interesuje nas literatura przekraczająca podziały gatunkowe, środowiskowe i estetyczne. Tam, gdzie to konieczne, obstajemy również przy niezrozumiałości. Zajmujemy się prozą, poezją, i tym, co powstaje z ich połączenia. Intryguje nas również sztuka, która poszerza granice literatury. Szczególnie pociągające zaś wydają nam się intelektualne przygody – krytyczne, sceptyczne, zawsze czujne.

Od stycznia 2016 roku działamy również jako FUNDACJA DISASTRA, w związku z czym wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży książek, darowizn i dotacji przeznaczane są wyłącznie na publikację i dystrybucję następnych tytułów.

Książki wydawnictwa

Reklamy