Logo wydawnictwa - Libra
Wydawnictwo Libra PL to książki krajoznawcze i historyczne skoncentrowane wokół dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego Kresów. Karpat i Podkarpacia. Nasze publikacje wyróżnia doskonały poziom edytorski, ale też niebanalne teksty i fotografie.

Książki wydawnictwa

Reklamy