Logo wydawnictwa - Medium
Wydawnictwo MEDIUM powstało w 1990 roku. Publikujemy książki praktyczne, podpowiadające jak rozwinąć swój potencjał osobisty, jak doskonalić swoje zdolności i talenty, jak nabyć nowe umiejętności i poznać swoje możliwości.

Wydajemy tylko takie książki, które przynoszą czytelnikowi dobre wibracje, pomagają w głębszym pojmowaniu otaczającej rzeczywistości i coraz lepszym rozumieniu cudu własnego istnienia. Poprzez nasze książki pragniemy ukazać, że życie ludzkie nie wyczerpuje się w codziennej krzątaninie, lecz ma wymiar transcendentalny i celowy, i podlega prawom mądrzejszym niż ludzkie pomysły.

Książki wydawnictwa

Reklamy