Logo wydawnictwa - Serafin
Wydawnictwo Serafin działa na rynku wydawców katolickich od 2006 roku. Zrodziło się z inspiracji zespołu osób, dla których religijna książka i chrześcijańskie dziennikarstwo stanowią prawdziwą życiową pasję. To z osobistych zainteresowań i doświadczeń ukształtowały się podstawowe działy wydawnicze „Serafina”:

Nazwa Wydawnictwa łączy w sobie duchową lekkość, płynącą ze skojarzenia ze światem anielskim, z głębokim znaczeniem oddającym istotę jego tożsamości i misji. Serafin to biblijne imię anioła, który rozpalonym węglem z ołtarza dotknął ust proroka Izajasza i w ten sposób uwolnił go od jego grzechów. Źródłosłów tego imienia to czasownik „płonąć”. Dlatego też Serafin wskazuje na ogień Bożej miłości. Stąd także pochodzi franciszkańskie określenie miłości serafickiej, a więc miłości płonącej, żarliwej, spalającej się. Imieniem tym nazywa się też istotę, która uczestniczyła w akcie stygmatyzacji, tak św. Franciszka, jak i św. Ojca Pio.

Charakter Wydawnictwa w wymowny sposób oddaje jego logo: w trzech nieregularnych, pomarańczowych kreskach, powstałych jakby od pociągnięcia pędzlem, zobaczyć można ślad pozostawiony przez ogniste skrzydło anioła, układający się w małą bibliotekę duchowych treści zamkniętych pomiędzy okładkami książek.

Zapraszamy do firmowej księgarni internetowej e-serafin.pl , w której obok wszystkich dostępnych publikacji Wydawnictwa Serafin, oferowanych w promocyjnych cenach, znaleźć można także wiele innych wartościowych pozycji, które polecamy naszym Czytelnikom.

Książki wydawnictwa

Reklamy