Abraham Goldfaden

(1840-07-24) - (1908-01-09)

Żydowski dramatopisarz i poeta Abraham Goldfaden przyszedł na świat 24 lipca 1840 r. w Starokonstantynowie na Wołyniu. Tworzył w językach: jidysz i hebrajskim. Pozostawał pod wpływem idei oświecenia żydowskiego Haskala. Uważany za twórcę nowoczesnego żydowskiego teatru oraz żydowskiej opery. W 1876 r. założył Jassach, teatralny zespół objazdowy, dla którego pisał teksty i muzykę. Wystawiał sztuki w Odessie, Warszawie, Paryżu, Londynie, Lwowie. W roku 1903 zamieszkał w Nowym Jorku, gdzie założył szkołę dramatyczną. Był autorem ponad 50 sztuk, inspirowanych głównie folklorem. Pisał też komedie i dramaty historyczne. Zmarł 9 stycznia 1908 r. w Nowym Jorku. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Goldfaden

Książki autora

Reklamy