Adolf Dostal

(1941-04-15) - (1963-06-09)

Adolf Dostal przyszedł na świat 15 kwietnia 1941 r. w Karwinie. Dzieciństwo spędził w Suchej Górnej. Od 1955 r. mieszkał w Czeskim Cieszynie; tam też skończył polskie gimnazjum. Po gimnazjum nauczył się zawodu stolarza, był też drukarzem i kelnerem. Później pobierał nauki w Jedenastoletniej Szkole Średniej z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie i w cieszyńskim Liceum Pedagogicznym. Opublikował około 50 wierszy w różnych czasopismach oraz w zbiorowym tomiku z 1959 r. „Pierwszy lot”. Pośmiertnie opublikowano dwa tomiki jego wierszy. Umarł tragicznie 9 czerwca 1963 r. na Zaporze Cierlickiej (w chwili śmierci miał więc dopiero 22 lata!). Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Dostal

Książki autora

Reklamy