reklama

Alessandro Tassoni

(1565-09-28) - (1635-04-25)

Włoski prozaik i poeta Alessandro Tassoni przyszedł na świat 28 września 1565 r. w Modenie. Pochodził z rodziny arystokratycznej. Bardzo wcześnie został sierotą – ojca stracił jako dziewięciomiesięczny chłopczyk, dwa lata później zmarła matka. Opiekę nad chłopcem przejął dziadek Giovanni Pellicciari, a po jego śmierci wujek Marc'Antonio. Podjął studia prawnicze w Modenie, później uczył się na uniwersytetach w Bolonii i Pizie, by wreszcie zakończyć edukację na uczelni w Ferrarze. Potem, w 1595 r., musiał uciekać z miasta, ponieważ wraz z innymi młodocianymi awanturnikami dopuścił się wielu czynów przestępczych. Od roku 1597 był sekretarzem kardynała Ascania Colonny, towarzysząc mu w Rzymie, a w latach 1600-1603 w Hiszpanii. Następnie przebywał w Turynie, na dworze księcia Sabaudii Karola Emanuela I. Później pracował dla kardynała Ludovisiego, następnie, już do końca życia, dla księcia Franciszka I d’Este. Tassoni należał do twórców zdecydowanie zwalczających wszelkie wpływy antyku w literaturze włoskiej. Utrzymywał, że czasy nowożytne pod każdym względem przewyższają starożytność, twórczość Włochów zaś osiągnęła taki poziom artyzmu, że nie mogą się z nią równać ani dzieła dawne, ani też współczesne dokonania europejskie. Za Jego arcydzieło uchodzi poemat w dwunastu księgach „Wiadro porwane”, humorystyczny opis zatargu Modeńczyków z Bolończykami, którego powodem było drewniane wiadro zabrane z miejskiej studni podczas najazdu w roku 1325. Rozpowszechniany był już w roku 1614. Wydany został po zaakceptowaniu przez cenzurę kościelną w roku 1630. Zmarł 25 kwietnia 1635 r. w rodzinnej Modenie. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Tassoni

Książki autora

Reklamy