Andrzej Dziadek

(1957-10-20) - (nadal)

Andrzej Dziadek przyszedł na swiat 20 października 1957 r. w Jasienicy koło Bielska- Białej. W katowickiej Akademii Muzycznej studiował kompozycję pod kierunkiem Józefa Świdra. Studia te ukończył z wyróżnieniem w 1986 r. W latach 1990-92 kontynuował studia kompozytorskie w Wiedniu jako stypendysta Rządu Austriackiego i Fundacji im. Albana Berga. Wiele razy przyznawano mu stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1990 r. otrzymał też stypendium Wojewody Katowickiego. Brał udział w kursach kompozytorskich w Kazimierzu nad Wisłą, Wiedniu, Borowcu i Darmstadt. W 1983 r. został laureatem II nagrody na konkursie kompozytorskim w Gdańsku (nagrodzony utwór to Preludium i toccata na fortepian). W 1986 r. otrzymał II i III nagrodę na Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga. Rok później jego "Poemat na orkiestrę" wygrał w Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich. W 1999 r. jego Symfonia nr 1 była utworem obowiązkowym na VI Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.
Jego utwory były wykonywane na wielu festiwalach muzyki współczesnej.
Od 1983 r. kompozytor pracuje w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Od 1993 r. jest prezesem Oddziału Związku Kompozytorów Polskich oraz organizatorem festiwalu "Śląskie dni muzyki współczesnej".

Kalina Beluch


Źródło: http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_dziadek_andrzej

Książki autora

Reklamy