Anna Kajtochowa

(1928-07-21) - (nadal)

Polska poetka, pisarka i dziennikarka Anna Kajtochowa przyszła na świat 21 lipca 1928 r. w Brzozowie. Absolwentka dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Debiutowała jako dziennikarka w 1949 r. w „Gazecie Krakowskiej”, natomiast literacko wydaną w 1982 r. powieścią „Babcia”. Rok później wydała tomik poezji „Sytuacje”. W latach 1981-88 była członkinią grupy poetyckiej „Nadskawie”. Do roku 2007 opublikowała 19 książek. Opracowała też i opatrzyła przedmową lub posłowiem kilkadziesiąt książek. Od 1984 r. należy do Związku Literatów Polskich. Jest też członkinią honorową Polish American Poets Academy w USA. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Kajtochowa

Książki autora

Reklamy