Anna Milska

(1909-02-14) - (1987-11-12)

Pisarka (najbardziej znana jako współautorka baśni), tłumaczka i publicystka Anna Milska przyszła na świat 14 lutego 1909 r. w Janowie pod Lwowem. Studiowała slawistykę we Lwowie i germanistykę w Wiedniu. Potem pracowała jako polonistka w Zamościu i Warszawie. Debiutowała jako publicystka w prasie w 1945 r., współpracując później z wieloma czasopismami. Redagowała też antologie poetyckie. Przede wszystkim jednak zajmowała się przekładami – głównie z literatury niemieckiej. Była również autorką szkiców monograficznych poświęconych wybitnym twórcom tej literatury. Dla dzieci opracowała liczne wydania baśni Andersena. Wspólnie z Wandą Markowską opublikowała wiele zbiorów baśni ludowych w opracowaniu dla młodego pokolenia, długotrwale wydawanych i wznawianych zmiennie przez różnych edytorów. Zmarła 12 listopada 1987 r. w Warszawie. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Milska

Książki autora

Reklamy