Bohdan Urbankowski


Książki autora

Cytaty Autora

Polskę na równi z innymi narodami oczekuje walka we wszechświatowych zapasach o pierwszeństwo w dziedzinie organizacji i kultury (....) Polska musi mieć triumfy i w tej pokojowej walce. Zdać musimy wielki egzamin, by nie dać się uciec w tym kulturalnym wyścigu . I od was , panowie zależeć będzie w znacznej mierze, czy wynikiem tego wyścigu będzie triumf Polski czy jej hańba.


Więcej
Dodaj cytat tego autora
Reklamy