Michel Leiris

(1901-04-20) - (1990-09-30)

Francuski pisarz i etnolog Michel Leiris (właśc. Julien Michel Leiris, ale używał tylko drugiego imienia) przyszedł na świat 20 kwietnia 1901 r. w Paryżu. Wcześnie zaczął okazywać talent literacki, jednak rodzice zmusili Go do studiowania chemii. Jednak po I wojnie światowej nawiązał kontakty z awangardowymi artystami owej epoki, zwłaszcza z surrealistami (między innymi z samym Picassem). Przyjaźnie te podtrzymywał do roku 1929. Wtedy porzucił grupę, pragnąc zdobyć większą samodzielność artystyczną. Trwającą przez całe życie przyjaźń miał utrzymywać jedynie z André Massonen i Wifredo Lamem. Rozpoczął studia etnologiczne. Tam spotkał się z Georgesem Bataille’m, zaangażował się w wydawanie jego czasopisma „Documents”. Razem z Nim i jeszcze dwoma osobami założył „Collège de Sociologie” – instytucję zajmującą się badaniami przejawów sacrum w życiu społecznym, działającą na zasadzie samokształceniowej. W latach 1931–1933 Leiris uczestniczył w ekspedycji badawczej Dakar – Dżibuti. Po powrocie napisał traktat na temat tego, co widział i przeżył w Afryce. W latach 1929–1935 poddał się terapii psychoanalitycznej. W celu terapeutycznym napisał swoją biografię intymną „Wiek męski”. Ciąg dalszy tego dzieła, czterotomowe dzieło „La Règle du Jeu” nie ukazało się po polsku. W 1957 roku Leiris został członkiem Instytutu Patafizyki. Karierę etnograficzną rozpoczął po powrocie z Afryki – podjął pracę badacza w stworzonym właśnie wówczas paryskim Musée de l'Homme. Po roku 1945 zbliżył się do sartre’owskiego egzystencjalizmu; był jednym z założycieli czasopisma „Les Temps Modernes”. W 1945 r. był jednym ze współzałożycieli czasopisma „Présence Africaine”. Jako przeciwnik kolonializmu podpisał słynny we Francji Manifest 121. Do jego ważniejszych dzieł etnologicznych należy studium na temat pojęcia własności w Etiopii północnej. Znany jest także jako badacz kultów voodoo. Zmarł 30 września 1990 r. w Saint-Hilaire. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Michel_Leiris

Książki autora

Reklamy