Mieczysław Jastrun

(1903-10-29) - (1983-02-22)


Mieczysław Jastrun urodził się 29 października 1903 r. w Korolówce (dawne województwo tarnopolskie). Pochodził z rodziny żydowskiej. W pierwszych latach jego życia rodzina przeniosła się na ziemię tarnowską (mieszkali w różnych miejscowościach w zależności od miejsca pracy ojca). Dzieciństwo spędził w Jodłowej, do szkoły powszechnej chodził w Ryglicach, a do gimnazjum (lata 1915-1919) w Krakowie. Ten etap edukacji przerwał z powodu wybuchu wojny polsko- bolszewickiej. Zaciągnął się wtedy jako ochotnik do armii polskiej, ale uczestnictwo w walkach uniemożliwiło mu zachorowanie na tyfus. Po wyzdrowieniu ostatnie dwie klasy gimnazjum ukończył w Tarnowie. Po zdaniu matury rozpoczął studia na trzech kierunkach- filologii polskiej i germańskiej oraz filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie studiów, w 1925 r., zadebiutował jako poeta na łamach "Skamandra". W 1929 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.
Po ukończeniu studiów pracował do r. 1939 jako nauczyciel języka polskiego i propedeutyki filozofii w kilku gimnazjach. W 1929 r. wstąpił w szeregi ZZLP, a rok później został członkiem polskiego PEN- Clubu.
Po wybuchu II wojny światowej poeta przedostał się pod koniec roku do Lwowa. Tam redagował podręczniki szkolne i zajmował się tłumaczeniami. W 1941 r., gdy Lwów zajęli Niemcy, wrócił do Warszawy. Tam zaangażował się w tajne nauczanie, współpracował też z prasą konspiracyjną pod pseudonimem Jan Klonowicz. W lipcu 1944 r. przeniósł się do Międzylesia, by uniknąć aresztowania przez gestapo.
Jesienią 1945 r. poeta wyjechał do Łodzi. Wstąpił w szeregi PPR, został też zastępcą redaktora naczelnego "Kuźnicy". W 1949 r. zamieszkał na stałe w Warszawie. Rok później wyszedł za poetkę Mieczysławą Buczkówną. Owocem ich związku był syn Tomasz, również sławny poeta. Kontynuował pracę pisarską, prowadził też wykłady z poezji współczesnej na Uniwersytecie Warszawskim. W 1957 r. wystąpił z PZPR, ponieważ partia zakazała wydawania czasopisma "Europa", którego był współzałożycielem. W 1964 r. był sygnatariuszem napisanego w obronie wolności słowa "Listu 34". Laureat licznych nagród literackich. Zmarł 22 lutego 1983 r.

Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/MieczysA?aw_Jastrun

Książki autora

Reklamy