Olgierd Budrewicz

(1923-02-10) - (nadal)

Olgierd Budrewicz przyszedł na świat 10 lutego 1923 r. w Warszawie. Uczył się w stołecznym Państwowym Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego. W 1946 r. ukończył prawo na UW (studiował też na UJ i w konspiracyjnej Wyższej Szkole Dziennikarskiej. Był żołnierzem AK i walczył w powstaniu warszawskim. Po wojnie pracował w czasopismach „Tygodnik Warszawski”, „Wieczór Warszawy” i „Przekrój”. Obecnie jest związany z „Wprost” i kilkoma innymi czasopismami. W latach 1958- 83 należał do Związku Literatów Polskich. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ZAIKS-u, The Explorers Club oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W latach 1992-93 był prezydentem Warszawskiego Klubu Rotariańskiego. Jego pasjami są podróże oraz Warszawa, zarówno jej historia, jak i współczesność. Te obie pasje są główną tematyką jego książek. Szczególną miłością darzy rodzinne miasto. Kiedyś powiedział, że odkrywanie Warszawy jest równie fascynujące co podróż na drugi kraniec świata. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Olgierd_Budrewicz

Książki autora

Reklamy