Ryszard Liskowacki

(1932-07-12) - (2006-12-16)

Pisarz i dziennikarz Ryszard Liskowacki przyszedł na świat 12 lipca 1932 r. w Warszawie. Podczas wojny należał do Szarych Szeregów, był łącznikiem w powstaniu warszawskim. W 1945 r. przeniósł się do Krasnystawu, tam zdał maturę. Debiutował jako pisarz w 1951 r. Jest autorem ponad 40 książek, w tym wielu przeznaczonych dla młodzieży. Od 1954 roku był związany ze Szczecinem. W latach 1961–1963 był kierownikiem literackim Teatru Lalek Pleciuga, a w latach 1963-64 szczecińskich teatrów dramatycznych. Od 1959 roku należał do PZPR, a latach 1963–1973 był członkiem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie. W latach 1968–1971 był redaktorem naczelnym szczecińskiego ośrodka telewizyjnego, należał też do redakcji kilku pism, m.in. miesięcznika „Spojrzenia, Kultury, Morza i Ziemi”, którego był założycielem i redaktorem naczelnym. Należał do Związku Literatów Polskich, był wieloletnim prezesem oddziału szczecińskiego. Jego sztuki wystawiał Teatr Telewizji oraz Teatr Współczesny w Szczecinie. Laureat wielu literackich nagród i wyróżnień. Zmarł 16 grudnia 2006 r. w Szczecinie. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Liskowacki

Książki autora

Reklamy