Ryszard Matuszewski

(1914-08-18) - (2010-04-29)

Krytyk literacki, eseista i tłumacz Ryszard Matuszewski przyszedł na świat 18 sierpnia 1914 r. w Warszawie. Tam też ukończył Gimnazjum im. Adama Mickiewicza (zdał maturę w 1932 r.). Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jego debiutem literackim były wiersze i artykuły w międzyszkolnym piśmie licealistów „Kuźnia Młodych”. Redaktorem działu poezji tego pisma był wtedy ks. Jan Twardowski. Był jedną z osób, które założyły Klub Artystyczny "S", działającego w latach 1932-1936. W latach 1936-1937 ukończył szkołę podchorążych łączności w Zegrzu, następnie pracował w Wagons-Lits/Cook oraz był aplikantem w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. W 1938 r. wziął ślub z Beatą Sobolewską. Rok później brał udział w kampanii wrześniowej. W latach 1940-1944 był działaczem podziemia kulturalnego. W 1945 r. zmobilizowany do wojska, pracował do 1947 r. w dzienniku „Polska Zbrojna”. Po wojnie był sekretarzem redakcji Łódzkiego tygodnika „Kuźnica”. Tam debiutował jako krytyk literacki i recenzent. Później związał się z czasopismem „Nowa Kultura” (kierownik działu krytyki, zastępca redaktora naczelnego). Był kierownikiem pracowni literatury współczesnej IBL PAN (1954-1958), w latach 1956-1985 pisał stałe sprawozdania z ruchu poetyckiego w wydawnictwie "Rocznik Literacki". Kierownik działu literatury współczesnej Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. W latach 1973-1975 był kierownikiem działu krytyki w tygodniku "Literatura". Współzałożyciel i w latach 1969-2003 jeden z wiceprezesów Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Literackich z siedzibą wParyżu. W 1988 r. zorganizował kongres Stowarzyszenia w Toruniu. W 2003 r. został prezesem honorowym tego stowarzyszenia. Należał do Związku Literatów Polskich (1944-1983), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989-2010) i Polskiego PEN Clubu. Zmarł 29 kwietnia 2010 w Warszawie. Pochowany na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Matuszewski

Książki autora

Reklamy