Stanisław Grochowiak1. Poezja

1956 Ballada rycerska
1958 Menuet z pogrzebaczem
1959 Rozbieranie do snu
1963 Agresty
1965 Kanon
1969 Nie było lata
1974 Totentanz in Polen
1972 Polowanie na cietrzewie
1974 Allende
1975 Bilard
1978 Haiku- images
1996 Wiersze nieznane i rozproszone

2. Proza

1956 Plebania z magnoliami
1958 Lamentnice
1963 Trismus
1965 Karabiny
1966 Prozy

3. Dramaty

1961 Szachy
1962 Partita na instrument drewniany
1963 Hrabina Sowa Bosanoga- Cejlońska, czyli mumia w Badewanie
1963 Król IV. Obrazy historyczne
1964 Chłopcy
1966 Rzeczy na głosy
1967 Księżyc
1974 Okapi

Stanisław Grochowiak - biografia, życie i twórczość


Stanisław Grochowiak przyszedł na świat 21 stycznia 1934 r. w Lesznie Wielkopolskim. W czasie okupacji przebywał wraz z rodziną w Warszawie. Gdy wojna się skończyła, wrócił do rodzinnego miasta. W 1951 r. zdał maturę w liceum w Lesznie. W tym samym roku rozpoczął studia polonistyczne w Poznaniu, jednak wytrwał na nich zaledwie parę tygodni. W latach 1953- 1955 pracował w redakcji "Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego". Następnie przeniósł się do Warszawy. Tam był zatrudniony najpierw w Instytucie Wydawniczym PAX, a następnie w redakcjach następujących czasopism: "Za i przeciw", "Współczesność", "Nowa Kultura", "Kultura", "Poezja" orax "Miesięcznik Literacki".
Jego debiutancki tomik, "Ballada rycerska" ukazał się w 1956 r. i został entuzjastycznie przyjęty przez krytykę. Był jednym z czołowych twórców związanych z czasopismem "Współczesność", które promowało sztukę ambitną i ostro przeciwstawiało się kulturze masowej.
Już w debiutanckim tomie można było zauważyć inspiracje Grochowiaka. Były to: kultura francuska, okres średniowiecza i baroku, a także twórczość Leśmiana. Widoczne była też silna skłonność do groteski i estetyki brzydoty. Następne tomiki: "Menuet z pogrzebaczem" (1958), "Rozbieranie do snu" (1959) i pierwsza część "Agrestów" była rozwinięciem tych tendencji. Stąd ten okres jego twórczości nazywany bywa okresem dojrzałej groteski lub turpistycznym. Słowo "turpizm" pochodzi z wiersza Przybosia "Oda do turpistów", w którym autor ten zaatakował Grochowiaka, Różewicza i Białoszewskiego za fascynację brzydotą, śmiercią i rozkładem. Grochowiak polemizował z Przybosiem, nadając terminowi "turpizm" pozytywne znaczenie- afirmację rzeczy zwyczajnych.
Druga połowa tomu "Agresty", a także "Kanon" i "Nie było lata" to zwrot w stronę klasycyzmu, zarówno pod względem formy, jak i treści. Ton wierszy zdecydowanie łagodnieje.
Po roku 1968 Grochowiak jest atakowany przez twórców "Nowej fali"- zarzucają mu zarówno "mówienie nie wprost", jak i nieodcinanie się od poczynań władz. Kolejne tomy były zresztą mniej udane. To ciężki okres w życiu poety. Zmaga się nie tylko z niechęcią środowiska, ale także z problemami materialnymi i alkoholizmem, który stał się przyczyną jego śmierci. Zmarł 2 września 1976 r. w Warszawie.

Kalina Beluch


Źródło: http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_grochowiak_stanislaw

Stanisław Grochowiak - twórczość

Okładka - Perłopław na piasku. Haiku - images
Perłopław na piasku. Haiku - images

W serii „Poeci do kwadratu” Dariusz Brzóska Brzóskiewicz przedstawia Haiku – images Stanisława Grochowiaka. Autor wyboru zdecydował się na przedstawienie wszystkich haiku Grochowiaka...czytaj dalej

Okładka - Rok polski
Rok polski

Stanisław Grochowiak żył krótko, ale intensywnie. Ciężko pracował. Pisał dużo i dobrze. Każdy z jego zbiorów wierszy był rozchwytywany przez czytelników i szeroko komentowany w prasie literackiej....czytaj dalej

Okładka - Poezje wybrane
Poezje wybrane

Poezje - Stanisław Grochowiak...czytaj dalej

Okładka - Trismus
Trismus

„Trismus” to najwybitniejsza powieść w dorobku prozatorskim Stanisława Grochowiaka. Jest to fikcyjny dziennik małżeński, który spisywali: młody esesman, doskonały wychowanek ideologii hitlerowskiej...czytaj dalej

Okładka - Permisi, non amisi
Permisi, non amisi

Zamieszczony w tej książce diariusz, pisany od marca 1975 do lipca 1976 roku, ogłaszał Stanisław Grochowiak w "Miesięczniku Literackim". Może zapiski te, przygotowane obecnie do druku z myślą o 75. rocznicy...czytaj dalej

Okładka - Po ciemku
Po ciemku

Człowiek ze świata ludziPrzechodzi do rzeczy –I tak ty mnie przewracaszGalwaniczną ręką,Tak miękko......czytaj dalej

1
Cytaty Autora

I tu


Więcej

...I gdy tak siedzę z twarzą za oknami/ Odprawiam pacierz za dawno umarłych/ A Oni piją wiatr z mojej wargi/ I poruszają skrzydłami...


Więcej
Wszystkie cytaty tego autora Dodaj cytat tego autora
Reklamy