Tadeusz Hołuj

(1916-11-23) - (1985-10-23)

Tadeusz Hołuj przyszedł na świat 23 listopada 1916 r. w Krakowie. Uczył się w gimnazjum w Jaśle, następnie studiował prawo oraz polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przed II wojną światową współredagował czasopismo „Nasz Wyraz”, wydał też trzy tomiki wierszy. Podczas okupacji należał do Związku Walki Zbrojnej. W 1942 r. aresztowany i osadzony w Aschwitz. Później aż do końca wojny przebywał w różnych obozach. Doświadczenia z tego czasu opisał w kilku powieściach. Po wojnie należał do PPR i PZPR, był aktywny politycznie i społecznie. Od 1965 r. był sekretarzem generalnym Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. Współzałożyciel krakowskiego lewicowego klubu Kuźnica. Zmarł 23 października 1985 r. w Krakowie. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ho%C5%82uj

Książki autora

Reklamy