Tymon Terlecki

(1905-08-10) - (2000-11-06)

Krytyk, eseista, organizator życia naukowego i literackiego w Anglii i USA Tymon Terlecki przyszedł na świat 10 sierpnia 1905 r. w Przemyślu. Ukończył szkołę średnią we Lwowie. Następnie podjął studia na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza, zakończone doktoratem w 1932 r. Kontynuował naukę w Paryżujako stypendysta rządu francuskiego. Po powrocie wykładał historię i teorię teatru w warszawskim Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. Po wybuchu II wojny światowej wstąpił do Armii Polskiej we Francji. Założył tygodnik „Polska Walcząca”. Redagował go w Paryżu, następnie w Londynie. Po wojnie pozostał na emigracji. Mieszkał w Londynie, współpracował z paryską „Kulturą”. W latach 1954-1959 był przewodniczącym Związku Pisarzy na Obczyźnie. Współpracował z Rozgłośnią Polskiego Radia Wolna Europa. Od 1964 r. mieszkał w USA. Wykładał na Uniwersytecie w Chicago teorię literatury i teatru. Był członkiem, a w latach 1980-81 prezesem Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Redaktor monumentalnej „Literatury polskiej na obczyźnie w latach 1940-1960” wydanej w roku 1963. Zmarł 6 listopada 2000 r. w Oksfordzie. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tymon_Terlecki

Książki autora

Reklamy