Wallace Stevens


Amerykański poeta i eseista Wallace Stevens przyszedł na świat 2 października 1879 r. w Reading, z rodziców o holenderskim i niemieckim pochodzeniu. Jego ojciec był prawnikiem, a matka nauczycielką. Uczył się w Reading Boys' High School, a od 1893 r. w Harvard College. Następnie studiował na New York Law School. Specjalizował się w prawie ubezpieczeniowym. W 1916 r. rozpoczął pracę w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Hartforda, gdzie pracował do emerytury. Ożenił się też z pochodzącą z jego rodzinnego miasta Elsie Kachel Moll, z którą miał córkę Holly (ur. w 1924). Debiutował literacko w 1923 r. zbiorem wierszy „Harmonium”, który sprzedał się w 100 egzemplarzach. Dorobek poetycki obejmuje w sumie 10 tomików poetyckich, w tym jeden pośmiertnie (w Polsce ukazały się tylko dwa) oraz tom szkiców i wykładów uniwersyteckich. Wiersze Stevensa, kojarzone z późnym romantyzmem, uważane są za jedno z arcydzieł poezji XX wieku. W języku polskim ukazały się dwa zbiory przekładów Jego utworów. Poecie temu był też częściowo poświęcony nr 12 „Literatury na Świecie” z 2000 roku. Zmarł 2 sierpnia 1955 r. w Hartford. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wallace_Stevens

Książki autora

Cytaty Autora

W domu była cisza, a świat był spokojny. / Czytelnik stał się książką; letnia noc / Była jak świadomość bycia książką./ W domu była cisza, a świat był spokojny./ Dało się słyszeć słowa, jakby nie było książki, / A przecież czytelnik pochylał się nad kartkami, / I chciał tak pozostać, tak bardzo chciał być / Uczonym, któremu objawi się prawda książki, / A letnia noc to doskonałość myśli. / W domu była cisza, bo tak musiało być. / Ta cisza była częścią znaczenia i umysłu: / Dostępem do doskonałości na stronie.


Więcej
Dodaj cytat tego autora
Reklamy