Zbigniew Chojnowski

(1962-05-30) - (nadal)

Polski poeta i krytyk literacki Zbigniew Chojnowski przyszedł na świat 30 maja 1962 r. w Orzyszu. Ukończył w 1984 r. WSP w Olsztynie. W 1991 r. zdobył tytuł doktora, a w 2000 r. uzyskał habilitację z literaturoznawstwa. Pisze eseje i recenzje w prasie lokalnej i regionalnej. Ma stałą rubrykę poetycką w czasopismach „Głos Pojezierza” i „Borussia”. Od 1985 do 1991 r. był asystentem, a do 1999 r. adiunktem na WSP w Olsztynie. W 1999 r. przeniósł się na UWM w Olsztynie. Tam przez rok był adiunktem, później (2000-2002) zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Polskiej. Od 2001 r. jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Humanistycznym i kierownikiem Zakładu Antropologii Literatury Regionalnej. W latach 2001-2002 był członkiem Senackiej Komisji Nauki. Prowadzi prace badawcze z zakresu historii poezji polskiej XX wieku, literatury Warmii i Mazur w XIX i XX wieku oraz antropologii literatury. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (jest prezesem oddziału olsztyńskiego). Jego pozanaukową pasją jest turystyka. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Chojnowski

Książki autora

Reklamy