Cytat

(...)je­stem wpraw­dzie czło­wie­kiem sta­rym, ale by­naj­mniej nie Sta­rym Czło­wie­kiem.

Więcej cytatów od tego autora

REKLAMA
Reklamy