Cytat

Sukces jest marnym nauczycielem - miał zwyczaj mawiać bogaty ojciec. - Najwięcej nauczymy się o sobie, gdy odnosimy porażki, więc się ich nie obawiajcie.

REKLAMA
Książka
Kwadrant przepływu pieniędzy
Robert T.Kiyosaki, Sharon L.Lechter
Reklamy