Cytat

Żaden inny kompozytor nie ma w Polsce bibliografii porównywalnej z chopinowską. Poświęcone mu książki, które wydawane są od XIX wieku, często jednak mają już charakter historyczny. Pozycją najważniejszą dla poznania biografii i osobowości kompozytora pozostaje natomiast jego korespondencja.

Autor: Jakub Puchalski
Książka: Chopin

Więcej cytatów od tego autora

REKLAMA

Więcej cytatów z tej książki

Książka
Chopin
Jakub Puchalski
Reklamy