Apoloniusz Zawilski


Książki autora

Cytaty Autora

Starałem się o skierowanie Polski ku wschodniej Europie. Dążyłem niewzruszenie do tego, by zmniejszyć ciążenie narodowości polskiej ku Zachodowi, eksploatującemu nieustannie jej zdolności i traktującemu ją z pogardą -Michał Czajkowski


Więcej
Dodaj cytat tego autora
Reklamy