Katarzyna Kucewicz


Katarzyna Kucewicz - biografia, życie i twórczość

Katarzyna Kucewicz - twórczość

Cytaty Autora

Kobieta wysoko wraż­liwa głę­boko doświad­cza świata wszyst­kimi zmy­słami.


Więcej

Być wraż­liwą ozna­cza być skon­tak­to­waną ze swo­imi emo­cjami, nawet tymi nie­zno­śnymi jak wstyd.


Więcej
Wszystkie cytaty tego autora Dodaj cytat tego autora
Reklamy