Piotr Kitrasiewicz


Piotr Kitrasiewicz przyszedł na świat w 1962 r. Studiował polonistykę na UW oraz kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 90-tych współpracował z czasopismem Enigma Ludzie*Sztuka*Myśli, później z „Magazynem Literackim”. Drukował humoreski w „Szpilkach”. Pracował też m.in. w „Gazecie Policyjnej”, „Antenie”, „Teleprogramie”, współpracował też ze stroną portal.pl. Autor licznych słuchowisk radiowych. Członek Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie współpracuje z „Expressem Wieczornym”, „Magazynem Literackim – Książki”, „Biblioteką Analiz” i „Polish Culture Quaterly”. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Kitrasiewicz

Książki autora

Reklamy