Cytat

Kiedy są prawa, konieczni są także ludzie, którzy pilnują przestrzegania tych praw, a także ci, którzy rozstrzygają kwestie sporne i ustanawiają przepisy.

Autor: Nora Roberts
Książka: Początek

Więcej cytatów od tego autora

REKLAMA

Więcej cytatów z tej książki