Forum

Wątek - IX Edycja turnieju poetyckiego ,,Orzech" im. Jerzego Kozarzewskiego
← powrót

Kto Post
kultura
Avatar użytkownika - kultura
2015-05-08 09:23:39

Urząd Miejski w Nysie zaprasza do udziału w XI Edycji Turnieju Poetyckiego ,,Orzech” im. Jerzego Kozarzewskiego. „Borykałeś się z wierszem. Zbyt mała pojemność, aby zmieścić w niej wszystką niewymierność słowa” R E G U L A M I N Organizator: Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 Adresaci: Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani niezależnie od wieku. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych : - do lat 18 - powyżej lat 18 - Zasady uczestnictwa: • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pocztą jednego utworu poetyckiego w języku polskim, o dowolnej tematyce, dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach • nadesłany utwór należy sporządzić i przesłać w czterech egzemplarzach (wydruk komputerowy lub maszynopis) • nadesłany utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do utworu należy dołączyć: - zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą informację z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej); - oświadczenie, że utwór jest oryginalnym dziełem autora i nie był nigdzie publikowany ani nagradzany - oświadczenie, że autor zapoznał się i zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu. • Na kopercie należy zaznaczyć kategorię (czy do lat 18, czy powyżej 18 lat). Termin nadsyłania utworów : Prace należy nadesłać do dnia 5 września 2015 r. na adres : Urząd Miejski w Nysie Wydział Rozwoju Polityki Społecznej Ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Sposób oceny : Utwory zostaną ocenione przez powołane przez organizatora jury w składzie : 1. Bogusław Kierc – przewodniczący, 2. Stanisław Bereś - członek 3. Marta Klubowicz - członek Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorarium utworów konkursowych m. in. w celu publikacji. Nagrody: Ogólna pula nagród – 4.800,00 zł. Organizator konkursu przewiduje nagrody w następujących kwotach : W kategorii do lat 18 : I miejsce – 700,00 zł (brutto) oraz statuetka „Orzecha” II miejsce - 500,00 zł (brutto) III miejsce- 400,00zł (brutto) W kategorii powyżej 18 lat : I miejsce – 1.400,00 zł (brutto) oraz statuetka „Orzecha” II miejsce - 1.000,00 zł (brutto) III miejsce - 800,00 zł (brutto) Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Warunki dodatkowe : 1. Laureat konkursu zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Nieodebranie osobiście nagrody w dniu 24.10.2015r. podczas uroczystego ogłoszenia wyników jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody pieniężnej, a w przypadku zajęcia I miejsca z rezygnacją również ze statuetki. Do laureata, który nie zgłosi się po odbiór nagrody pieniężnej (a w przypadku zajęcia I miejsca również statuetki) wysłany zostanie pocztą dyplom. 2. Organizator konkursu zapewnia na swój koszt nocleg dla laureata (w przypadku osoby niepełnoletniej również dla jednego opiekuna) wraz z wyżywieniem (kolacja w dniu 24 października + śniadanie w dniu 25 października 2015 roku). 3. W związku z udziałem w uroczystości z laureatem nagrody (w przypadku osoby niepełnoletniej z opiekunem laureata) zostanie zawarta umowa zlecenia na udział w uroczystości w dniu 24.10.2015 roku na kwotę 200,00 zł brutto (nie dotyczy osób zameldowanych lub zamieszkałych na terenie Powiatu Nyskiego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu październiku 2015 roku. Podanie rozstrzygnięcia wyników do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie nastąpi po oficjalnym ogłoszeniu wyników. Oficjalne ogłoszenie wyników przez jury i rozdanie nagród nastąpi 24 października 2015r. o godz.18.00 w Nyskim Domu Kultury w Nysie ul. Wałowa (wejście od ul. Chodowieckiego). Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub m-ailowo do dnia 20.10.2015 roku. Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie, pokój nr 216 „B”, tel. 077 4080578 lub 077 4080620 e-mail : p.kostrzewa@www.nysa.pl oraz naczelnik_kst@www.nysa.pl Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz
Odpowiedz
1