Denis Diderot


1749 Listy ślepców na użytek tych co widzą
1760 Zakonnica
1761 Kuzynek mistrza Rameau
1769 Sen D'Alemberta
1778 Paradoks o aktorze (wydany pośmiertnie dopiero w 1830 r.)
1778 Kubuś Fatalista i jego pan

Ponadto w latach 1759-81 eseje o malarstwie pod współnym tytułem "Salony"

Denis Diderot - biografia, życie i twórczość

Francuski pisarz, krytyk i filozof Denis Diderot przyszedł na świat 5 października 1713 r. w Langres. Był twórcą nowej teorii dramatu mieszczańskiego, który miał oscylować między komedią a tragedią, co w założeniach pisarza było bliższe życiu. Był też inicjatorem, redaktorem naczelnym i jednym z głównych twórców "Encyklopedii", która ukazywała się w latach 1751- 72. Pracę nad tym dziełem rozpoczął w 1745 r. i prowadził ją przez 27 lat, choć w tym czasie był kilkakrotnie aresztowany i więziony z powodów religijnych. Jego poglądy ewoluowały bowiem od teizmu poprzez deizm (pogląd, że Bóg stworzył świat i od tej pory nie ingeruje w ogóle w jego sprawy) do otwarty, materialistyczny ateizm. Przyznawał pierwszeństwo naukom eksperymentalnym, akcentował zmienność ludzkiego poznania i sprzeczność różnych dziedzin wiedzy.
Zajmował się krytyką malarstwa. Swoje poglądy na ten temat umieścił w zbiorze esejów "Salony".
Jeśli chodzi o jego poglądy polityczne, był początkowo zwolennikiem absolutyzmu oświeconego, jednak w późniejszym okresie zwrócił się ku demokracji. Zwolennik obalenia despotyzmu i kolonializmu.
Zmarł 31 lipca 1784 r. w Paryżu.

Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot

Denis Diderot - książki

Cytaty Autora

Z dawna już niebezpieczna jest rola mędrca między szaleńcami.


Więcej

[...]trzy czwarte życia trawi się na chceniu bez uczynków.


Więcej
Wszystkie cytaty tego autora Dodaj cytat tego autora
Reklamy