Zdjęcie - Milan Kundera

Milan KunderaMilan Kundera przyszedł na świat w Prima Aprilis 1929 r. w Brnie. Jego ojciec był pianistą i wykładowcą muzykologii, więc wpajał mu od najmłodszych lat szacunek dla kultury, wspierał go też w rozwoju niewątpliwych talentów muzycznych i literackich. Milan już w szkole średniej publikował wiersze, a na studiach grał w zespole jazzowym.
Po zdaniu matury w 1948 r. młody Kundera dostał się na studia filologiczne na Uniwersytecie Karola w Pradze. Nie ukończył ich jednak- został usunięty. Zarabiał "grą do kotleta", a w wolnych chwilach pobierał lekcje kompozycji muzycznej.
W 1948 r. wstąpił do partii komunistycznej. Nie zagrzał tam jednak zbyt długo miejsca. Myślał zbyt niezależnie i chodził własnymi drogami, więc usunięto go z jej szeregów w 1950 r. Wstąpił do niej ponownie w r. 1956. Tym razem przygoda trwała dłużej- wypisał się ostatecznie w 1970 r.
W latach pięćdziesiątych współpracował z licznymi czasopismami literackimi, wydawał też swoje pierwsze książki. W 1958 ukończył wydział filmowy praskiej Szkoły Artystycznej i zaczął tam pracę. Najpierw był asystentem, potem otrzymał tytuł docenta i przekazywał studentom wiedzę z zakresu literatury światowej. Nadal był też bardzo aktywny literacko- pisał eseje, powieści i dramaty. Po inwazji sowietów na Czechosłowację (1968 r.) utracił posadę, a jego książki trafiły na listę pozycji zakazanych. Poradził sobie jednak po jakimś czasie- w 1975 r. wyemigrował do Francji, gdzie został wykładowcą na uniwersytecie w Rennes. Cztery lata później za wydanie "nieprawomyślnej" książki "Księga śmiechu i zapomnienia" partia komunistyczna pozbawiła go obywatelstwa czeskiego. W 1981 r. otrzymał obywatelstwo francuskie. Trzy lata później napisał swoje chyba najsławniejsze dzieło: "Nieznośną lekkość bytu". Na tym jednak nie zakończył swojej twórczości, wydając jeszcze parę powieści. Ostatnią z nich (jak do tej pory" jest "Niewiedza".
Pisarz mieszka obecnie ze swoją drugą żoną Verą Hrabankovą w Paryżu.

Kalina Beluch


Źródło: http://milankundera.webpark.pl/zycie.htm

Książki autora

Newsy

Cytaty Autora

"Kicz jest stacją tranzytową pomiędzy bytem a zapomnieniem".


Więcej

"Miłość jest jak imperium - kiedy niknie idea, która je zrodziła, i ono musi się rozpaść".


Więcej
Wszystkie cytaty tego autora Dodaj cytat tego autora
Reklamy