Cytat

"Utrata nadziei jest gorsza od jej braku".

Wi�cej cytat�w od tego autora

REKLAMA
Reklamy