Cytat

Ale tymczasem życie w hruszowskim domu płynęło tak zgodnie, przy takiej pogodzie ducha, że lata mijały niepostrzeżenie, bo nam ludziom szczęśliwym godziny życia głośno nie biły i mijały za prędko.

Wi�cej cytat�w od tego autora

REKLAMA

Wi�cej cytat�w z tej ksi��ki

Ksi��ka
Pani na Hruszowej
Jadwiga Skirmunttówna
Reklamy