Okładka książki - I wojna na starych pocztówkach - Der Erste Weltkrieg auf alten Postkarten

I wojna na starych pocztówkach - Der Erste Weltkrieg auf alten Postkarten

Wydawnictwo: Księży Młyn
Data wydania: 2008-12-24
Kategoria: Historyczne
ISBN: 978-83-61253-01-3
Liczba stron: 136
Dodał/a książkę: Michalk

Ocena: 0 (0 głosów)

W czasach, gdy nie istniały rozgłośnie radiowe ani stacje telewizyjne, natomiast prasa codzienna docierała regularnie głównie do mieszkańców miast, a więc do mniejszości ówczesnej ludności ziem polskich, rolę powszechnie dostępnego komunikatora pełniły karty pocztowe. Miały one także funkcję propagandową, informacyjną, rozrywkową, a nawet oświatową. Wybór takich właśnie kart pocztowych z okresu pierwszej wojny światowej stał się podstawą tej publikacji. Autor zwrócił szczególną uwagę na wątki i zagadnienia związane z ziemiami polskimi i ich mieszkańcami. Prezentowane widokówki tworzą cztery zbiory tematyczne – są to karty wydawane w celach propagandowych, ukazujące realistyczny obraz wojennej rzeczywistości, portrety uczestników zmagań oraz obrazujące wpływ wojny na życie ludności cywilnej.\r\n\r\n\r\nIn den Zeiten, als noch kein Rundfunk oder Fernsehsender existiert haben und die tägliche Presse hauptsächlich in die Hände der Stadteinwohner, also der Minderheit der damaligen Bevölkerung kam, spielten die Postkarten die Rolle des allgemein zugänglichen Kommunikationsmittels. Sie hatten auch Propaganda-, Informations-, Unterhaltungs-, sowie Bildungsrolle. Die Auswahl solcher Postkarten aus der Zeit des Ersten Weltkrieges liegt dieser Publikation zugrunde. Der Autor berücksichtigte vor allem Polen und polnische Gebiete. Dargestellte Postkarten bilden vier Themenkomplexe – es sind Propagandakarten, soche, die die Kriegsrealität wahrheitsgemäß zeigen, Porträts der Kämpfer, sowie diese, die den Einfluss des Krieges auf das Leben der Zivilbevölkerung darstellen.\r\n\r\n\r\n \r\nВ то время, когда еще не было радиовещательных и телевизионных станций, но ежедневная пресса регулярно доходила в основном до жителей городов, т.е. до меньшинства населения польской территории, роль повсеместно доступного информатора играли почтовые карточки. Они выполняли также пропагандистскую, информационную, развлекательную и даже просветительную функцию. Выбор именно таких открыток периода Первой мировой войны стал основой этой публикации. Автор обратил особое внимание на сюжеты и проблемы, связанные с польскими землями и населяющими их людьми. Представленные открытки составляют четыре тематические подборки − это карточки, издаваемые в пропагандистских целях, изображающие реалии военной действительности, портреты участников борьбы, а также образно показывающие влияние войны на жизнь гражданского населения. \r\n(твердый переплет)\r\n\r\n

Kup książkę

przesuń

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy