Zdjęcie - Jezus Chrystus

Jezus Chrystus


Jezus Chrystus zwany także Jezusem z Nazaretu to żydowski nauczyciel i ojciec założyciel jednej z największych religii na świecie. Chrześcijanie wierzą, że był Synem Bożym oraz mesjaszem głoszącym Królestwo Boże. Wywarł duży wpływ nie tylko na wiarę, ale także kulturę i historię naszego całego świata.

Jezus Chrystus - biografia, życie i twórczość

Jezus Chrystus urodził się między 8, a 6 rokiem p.n.e. w Betlejem, a zmarł poprzez ukrzyżowanie w 30 lub 33 roku n.e. w Jerozolimie. Zgodnie z Pismem Świętym Jezus urodził się w stajence. Biblia podaje, że trzeciego dnia po złożeniu do grobu zmartwychwstał, po czym nauczał przez czterdzieści dni.

Jezus Chrystus – postać historyczna

Historycy i naukowcy potwierdzają istnienie Jezusa i są pewni, że ktoś taki faktycznie istniał, a jego życie było jednym z najlepiej udokumentowanych żywotów w historii starożytnego świata.

Fakty z życia Jezusa

Istnieją dokumenty, które potwierdzają, że Jezus urodził się i prowadził działalność publiczną, jednak jego postać nadal budzi wiele sporów. Badacze nie są pewni, które wydarzenia opisane w Biblii są faktami, a co wynikiem fantazji i znakiem czasów. Prawdą jest jednak to, że faktu istnienia Jezusa nikt nie podważa. Prawdopodobne jest również to że Jezus umarł około roku 33 naszej ery.

Jezus Chrystus – etymologia i znaczenie imienia

Jezus Chrystus - ikonaImię Jezus określa, że Jahwe jest zbawieniem. Najgłębsze korzenie sięgają języka hebrajskiego. Polska forma wywodzi się z łaciny lub greki.

Chrystus to miano, które oznacza w teologii imię Boga człowieka i stanowi tytuł, który został mu nadany jeszcze za życia. Hristos z greckiego to namaszczony, pomazaniec i Mesjasz. Jezus Chrystus nazywany jest także synem bożym.

Jezus Chrystus – całun turyński

Całun turyński to lniane płótno o długości 437 centymetrów, które znajduje się w Turynie. Teologowie uznają, że to właśnie na nim utrwalił się idealny wizerunek Jezusa. Chociaż w historii ludzkości, jest to chyba najlepiej przebadany przedmiot, to jednak naukowcy nadal nie umieją jednoznacznie określić roku oraz okoliczności jego powstania. Nie potrafią też potwierdzić, czy całun rzeczywiście powstał w czasach Jezusa.

Według wyznawców chrześcijaństwa to właśnie tym materiałem było nakryte ciało Jezusa zaraz po jego śmierci. Oficjalnie kościół katolicki nie obejmuje stanowiska wobec całunu, nie wyklucza, ani nie potwierdza jego autentyczności.

Jezus Chrystus – narodziny i dzieciństwo

Jezus Chrystus - narodzinyMatką Chrystusa była Maryja, żona Józefa. Historia poczęcia Jezusa jest niezwykle intrygująca. Według tego co podaje Biblia to do Maryi dziewicy, kobiety bez grzechu pierworodnego, przybył archanioł na zwiastowanie, zapowiadając narodzenie syna bożego. Wtedy zgodziła się ona na urodzenie syna Boga i doszło do niepokalanego poczęcia za pośrednictwem Ducha Świętego. Jezus przyszedł na świat w rodzinie żydowskiej. Jezus Chrystus urodził się w Betlejem, niedaleko Jerozolimy, w stajence. Upamiętnieniem tego wydarzenia jest chrześcijańskie święto - Boże Narodzenie, które obchodzimy 25 grudnia.

Narodzenie w Ewangeliach

Narodziny Jezusa były opisane w dwóch ewangeliach: Mateusza i Łukasza. Obaj autorzy są zgodni co do miejsca, w którym urodził się Jezus. U Mateusza możemy jeszcze przeczytać, że temu wydarzeniu towarzyszyły odwiedziny trzech mędrców ze wschodu, którzy w dzieciątku Jezus rozpoznali zbawiciela ludzkości.

Konflikt z Herodem

Do tego czytamy, że cesarza rzymskiego – Heroda martwiło to, że Jezus będzie dla niego konkurencją i pozbawi go wysokiej pozycji. Wiadomo było bowiem, że Żydzi wyczekują nadejścia mesjasza, który wyzwoli ich spod panowania rzymskiego. Władca wywołał więc "rzeź niewiniątek", czyli mord na małych chłopcach. Maryja, Józef oraz Jezus uciekli wtedy do Egiptu. Dopiero po śmierci Heroda wrócili do Nazaretu.

Jednym z bardziej znanych wydarzeń w życiu młodego Jezusa, które zostało włączone do tajemnic różańcowych jest znalezienie Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej.

Jezus Chrystus – publiczna działalność

Jezus Chrystus - Jan MatejkoEwangelie są zgodne, że działalność publiczna Chrystusa rozpoczęła się, gdy Jezus miał około 30 lat. Pierwszym znamiennym wydarzeniem tego okresu był chrzest Jezusa nad Jordanem, który Jezus otrzymał z rąk Jana Chrzciciela, który był krewnym Jezusa. Łukasz w swojej Ewangelii podaje, że podczas chrztu na Jezusa zstąpił Duch Święty, który ukazał się jako gołębica.

Nauczanie Jezusa Chrystusa

Nauczanie Jezusa opisane jest w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, które – jak wierzą chrześcijanie – powstało pod natchnieniem Ducha Świętego. Cztery księgi Nowego Testamentu – Ewangelia Jana, Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka i Ewangelia Łukasza – opowiadają o życiu Jezusa. Wiele informacji dotyczących nauk Chrystusa zawierają cytaty z Biblii, opublikowane na naszych łamach.

Apokryfy

Życie Jezusa opisane jest również w licznych apokryfach, które jednak nie stanowią podstaw wiary katolickiej. Żaden z apokryfów - zdaniem katolicków – nie opisuje samej nauki Jezusa ani sensu jego słowa. Istnieje na przykład apokryficzna historia o tworzeniu przez Jezusa ptaków z gliny, które następnie ożywały.

Królestwo Boże

Boże Narodzenie - obrazMisji Jezusa przyświecało głoszenie Królestwa Bożego. Królestwo Boże miało być było otwarte dla każdego. Nawet największy grzesznik, po nawróceniu miałby do niego wstęp. Jezus, Syn Boży gromadził wokół siebie wielu uczniów, a dwunastu wyróżnił i nazwał apostołami. Centralną postacią kościoła Jezusa był niewątpliwie Piotr – pierwszy apostoł. Mężczyzna podziwiał Jezusa, potwierdzał jego słowa, traktował go jako najznamienitszego nauczyciela, dawał świadectwo męczeńskiej śmierci Jezusa i zmartwychwstania i mówił, że Jezus był Synem Bożym. Jezus nazywany był przez niektórych Żydów mesjaszem, jednak nie wszyscy byli co do tego zgodni. Pojednawcze oceny Jezusa pokazują, że był on jednym z proroków.

Miłość Bliźniego

W nauczaniu Jezusa centralnym motywem poza głoszeniem Królestwa Bożego była też nauka o wzajemnym miłowaniu się i empatii. Jezus głosił i przekształcał lekcje płynące ze Starego Testamentu. Jezus formułował pouczenia dotyczące zapowiedzi sądu bożego. Jezus negował też podstawy prawa mojżeszowego - między innymi zasadę „oko za oko". W przypowieściach wzywał innych do miłosierdzia i szacunku. Według Ewangelii Mateusza i Łukasza Jezus miał serię nauczań zwanych Kazaniami na Górze. Na jednym z tych właśnie kazań wprowadził używaną do dzisiaj modlitwę Ojcze Nasz. By dowiedzieć się więcej o jego naukach, warto przeczytać cytaty ze słów Jezusa Chrystusa, które znajdziecie w naszym serwisie.  

Jezus z Nazaretu był nie tylko nauczycielem. Biblia głosi, że umiał uzdrawiać ludzi i czynić cuda. Poza jego słowami ważne było też to czego dokonał. W Ewangeliach opisane jest nawet wskrzeszenie umarłych, ale także inne cuda takie jak zamiana wody w wino, czy wyleczenie trędowatego. Był największym prorokiem jakiego ludzkość kiedykolwiek miała. Chrześcijanie wierzą, że Jezus jest wraz z Duchem Świętym i Bogiem Ojcem składają się na nierozłączne trzy osoby boskie, które traktuje się jako całość. Islam potępia ten dogmat trójcy świętej, jednak uznaje Jezusa za jednego z proroków.

Jezus Chrystus – pojmanie, śmierć

Dzień przed pojmaniem Jezus Syn Maryi spożywał ze swoimi uczniami ostatnią wieczerzę, tym samym ustanawiając istotny dla większości chrześcijan sakrament eucharystii. W nocy po tym wydarzeniu został zdradzony przez swego ucznia Judasza. Ewangelie opisują szczegółowo pojmanie Jezusa i postawienie go przed religijnym sądem żydowskim.

Oskarżenia

Jezusa oskarżano m innymi o bluźniercze słowa, nazywanie siebie synem Boga, czy działania przeciwko Świątyni Jerozolimskiej. Jezus został oddany w ręce Poncjusza Piłata. Ten rzymski namiestnik nie chciał bezpośrednio skazywać Jezusa, odesłał go więc do tetrarchy Heroda, a ten znowu do Poncjusza, który tym razem nakazał ubiczować Jezusa. To jednak nie wystarczyło, a arcykapłani nadal żądali rozlewu krwi. Wtedy właśnie Piłat odczuwający sporą presję od rozwścieczonego tłumu i kapłanów skazał Jezusa na ukrzyżowanie.

Droga Krzyżowa

W Kościele Katolickim istnieje całe nabożeństwo poświęcone właśnie ukrzyżowaniu i jest to Droga Krzyżowa, która odbywa się w okresie Wielkiego Postu. Ewangeliczne opisy męki Jezusa są bardzo spójne. Przed śmiercią Jezus musiał nieść swój krzyż aż od aresztu do miejsca ukrzyżowania. Ewangeliczny opis śmierci szczegółowo przedstawia konanie Jezusa na krzyżu. Jezus umarł jak najgorszy zbrodniarz, a po jego śmierci podobno całe niebo na chwilę przykryła ciemność. Jezus czczony jest jako Baranek Boży.

Jezus Chrystus – zmartwychwstanie

Śmierć Jezusa była dla apostołów niesamowicie trudnym przeżyciem. Podążając jednak za Nowym Testamentem Jezus już trzeciego dnia po złożeniu zwłok w kamiennym grobie zmartwychwstał i jeszcze przez czterdzieści dni nauczał. Spotykał się wtedy ze swoimi uczniami, nadal tłumacząc naturę królestwa Bożego, ale też okoliczności męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania.

Wniebowstąpienie

Po tym czasie Jezus wstąpił do nieba. Te wydarzenia mogły dowodzić boskości Chrystusa i tego, że naprawdę jest synem Boga. Pamiątką śmierci i zmartwychwstania Jezusa są święta Wielkanocne.

Kult

Chrystus czczony jest w religii chrześcijańskiej do dzisiaj. Jego śmierć i zmartwychwstanie przypomina się podczas cotygodniowych mszy świętych. Przypominają one również o ostatniej wieczrzy, którą spożywał wspólnie ze swoimi uczniami.

Modlitwa pańska

W Nowym Testamencie znajdziemy tekst tylko jednej modlitwy. To modlitwa pańska (tzw. "Ojcze nasz").

Modlitwa Jezusa - tekst

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

Amen - znaczenie

Wbrew powszechnemu przekonaniu słowo „amen" nie oznacza „koniec", lecz „niech tak się stanie".

Serce Chrystusa

Ważnym elementem katolicyzmu jest kult serca Jezusa Chrystusa. W jego ramach powstała specjalna litania, która często wypowiadana jest podczas nabożeństw czerwcowych.

Różaniec

Ważne wydarzenia z życia Chrystusa upamiętnione zostały również w postaci tajemnic różańcowych – radosne, bolesne, chwalebne i światła. Różaniec to jednak modlitwa charakterystyczna wyłącznie dla katolików.

Jezus Chrystus w historii świata

Jezus Chrystus - narodzinyPrawdą jest, że w I wieku Jezus miał niewielu uczniów, nauczał krótko i sam nie napisał żadnego tekstu. Miał jednak ogromny wpływ na historię i losy świata. Badania z 1974 roku pokazały, że ponad 60 % ankietowanych uważa Jezusa za najciekawszą postać z całej historii.

Jezus Chrystus w sztuce

Wątki biblijne często powracają w sztuce różnych krajów. Powstają rzeźby, malowidła, zdobienia kościołów upamiętniające sceny z Nowego Testamentu.

Obrazy Jezusa

Wiele jest obrazów przedstawiających twarz czy postać Chrystusa. Istnieją przepiękne mozaiki, ikony, malowidła i portrety, nikt nie wie jednak, jak naprawdę wyglądał Jezus.

Portrety i sceny biblijne

Istnieje bardzo wiele pięknych obrazów przedstawiających Chrystusa. Jednym z nich jest „Wskrzeszenie Łazarza" Jana Matejki, znamy też „Wjazd Jezusa do Jerozolimy" Jeana-Leona Gerome'a, „Ecce homo" Antonio Ciseri – ten obraz ukazuje Poncjusza Piłata, który prezentuje ubiczowanego Chrystusa mieszkańcom Jerozolimy, „Ecce Homo" Mateo Cerezo, „Biczowanie" Juana de Sevilli, „Ukrzyżowanie" Marcello Venustiego, „Zmartwychwstanie" Marco Pino. „Noli me tangere" Adriaena van der Werffa, W niektórych kościołach pojawiają się obrazy pelikanów, które symbolizują ofiarę Chrystusa.

Prorok apokaliptyczny

Naukowcy, badając obrazy Chrystusa w różnych źródłach, pogrupowali je w kilka grup - specyficznych koncepcji. Najpopularniejszą wizje Chrystusa to prorok apokaliptyczny, który miał przygotować swoich rodaków na nadejście czasów ostatecznych.

Charyzmatyczny uzdrowiciel

Inna wizja często występująca w sztuce, literaturze czy nauce, to Chrystus jako charyzmatyczny uzdrowiciel, a więc niezwykle wierzący święty człowiek, mistyk lub wizjoner, zdolny do czynienia cudów - uzdawiania innych.

Chrysus cynik

Są i tacy badacze, którzy podkreślają, że Chrystus był filozofem-cynikiem, podróżującym po świecie szalenie mądrym człowiekiem, twórcą własnej szkoły filozoficznej, pragnącym obalić podstawy funkjonowania ówczesnego społeczeństwa. Jak filozofowie greccy czy rzymscy, podróżował on z całym dobytkiem mieszczącym się w jednej torbie, nauczał, był całkowicie wolny i do tego zachęcał innych ludzi.

Żydowski mesjasz

Zgodnie z tą koncepcją Chrystus miał być człowiekiem zapowiadającym koniec niewoli Żydów. Ich państwo miało się odrodzić i nastać miała nowa epoka. Bóg miałby naprawić świat – warunkiem była tylko wystarczająca wiara Narodu Wybranego.

Prorok zmiany społecznej

Zgodnie z tą koncepcją, Chrystus miał podważyć wszystko, w co współcześni wierzyli. Nie chodziło jednak o zbliżanie się końca świata, ale koniec pewnego porządku społecnego, który dla Żydów był niezwykle niekorzystny.

Jezus Chrystus – inne religie

Chociaż Jezus Chrystus jest postacią centralną w chrześcijaństwie, to ma swoje miejsce także w innych religiach świata.

Judaizm

Judaizm często potępia uznawanie Chrystusa za największego proroka, a jego nauki uznaje ze sprzeczne z prawem bożym. Istnieje jednak odłam Żydów mesjanistycznych, którzy uznają Chrystusa za syna bożego i Mesjasza.

Islam

Święta księga Islamu – Koran – także zawiera wzmianki o Jezusie. Islam zaprzecza chrześcijańskim dogmatom o boskości Chrystusa. Jezus przedstawiany jest tam jako mesjasz i prorok. Chociaż historia poczęcia Jezusa pokrywa się po części z Ewangelią św. Łukasza to jednak muzułmanie uznają, Jezus nie jest synem Boga Ojca. Do tego Islam nie potwierdza męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Islam zaprzecza ukrzyżowaniu.

Buddyzm

Buddyści niewiele uwagi poświęcają Chrystusowi. Niektórzy wierzą, że był on jednym z wcieleń Buddy. Generalnie jednak niewiele uwagi poświęcają tej postaci.

Hinduizm

Hinduizm jest grupą wierzeń, która ma różne odłamy. Ich koncepcja Boga i świata znacznie się różni od tej chrześcijańskiej to jednak Wielu hinduistycznych przywódców religijnych interesowało się Jezusem i jego działaniami. Nawet współcześnie mnóstwo hinduistów uważa Jezusa za mędrca, a nawet wielkiego jogina. Nikt również nie zaprzecza temu, że narodziny Jezusa to fakt historyczny.

Ciekawe są słowa Gandhiego, który powiedział podobno: „Lubię waszego Chrystusa, ale nie lubię waszych chrześcijan". Podkreślał też, że Jezus to jeden z najbardziej niezwykłych nauczycieli w historii ludzkości.

Jezus Chrystus - książki

Wiemy, że Chrystus nie pozostawił potomnym żadnej książki własnego autorstwa, jednak poświęcono mu liczne publikacje. Jedną z najbardziej interesujących stworzył Peter Seewald, autor wywiadu-rzeki z papieżem Benedykterm XVI – to publikacja Jezus Chrystus. Biografia. Również kardynał Joseph Ratzinger, już jako Benedykt XVI, pokusił się o stworzenie biografii Zbawiciela - to publikacje Jezus z Nazaretu. DzieciństwoJezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia oraz Jezus z Nazaretu. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania

Jezus Chrystus - twórczość

Niestety nie znaleźliśmy wyniów pasujących do podanych kryteriów wyszukiwania

Jezus Chrystus - wiadomości

Cytaty Autora

Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: "Odpuszczają ci się twoje grzechy", czy powiedzieć: "Wstań i chodź"? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!


Więcej

Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi


Więcej
Wszystkie cytaty tego autora Dodaj cytat tego autora
Reklamy