Opis ksiązki
Kup Teraz

Osoba prawna w prawie wewnętrznym kościołów o regulacji ustawowej

Ocena ( 0 )
Wydawnictwo: Semper
Data wydania: 2013-06-25
Kategoria: Popularnonaukowe
ISBN: 978-83-7507-210-5
Liczba stron: 256
Dodał/a książkę:czytam
Książka analizuje prawo wewnętrzne (kanoniczne) kościołów uznanych ustawowo. Szczególną uwagę autor poświęcił strukturom wewnętrznym kościołów oraz tym elementom struktur kościelnych i międzykościelnych, które posiadają osobowość prawną. Marek Plisiecki jest z wykształcenia prawnikiem, filozofem i teologiem, uzyskał doktoraty z prawa i z teologii, specjalizuje się w prawie wyznaniowym. Jest autorem licznych publikacji, w tym m.in. monografii Wyznaniowa osoba prawna w prawie polskim. Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów

Wprowadzenie

1. Wstęp
2. Problem badawczy
3. Stan badań
4. Struktura pracy

Rozdział I. Osoba prawna w państwowym i kościelnym porządku prawnym

1. Pojęcie prawa
2. Prawo cywilne
2. 1. Pojęcie prawa cywilnego
2. 2. Kształtowanie się nowożytnego prawa cywilnego
2. 3. Prawo cywilne w Polsce
3. Prawo kościelne
3. 1. Teologiczny i jurydyczny charakter prawa kanonicznego
3. 2. Prawo kościelne a prawo kanoniczne
3. 3. Historyczny rozwój prawa kanonicznego
3. 3. 1. Prawo kanoniczne pierwszych okresów chrześcijaństwa
3. 3. 2. Prawo kanoniczne Kościoła katolickiego
3. 3. 3. Prawo kanoniczne Kościoła prawosławnego
3. 3. 4. Prawo kanoniczne w kościołach protestanckich
3. 4. Prawo kanoniczne w nierzymskokatolickich kościołach polskich
3. 4. 1. Kościoły tradycji katolickiej
3. 4. 2. Kościoły tradycji prawosławnej
3. 4. 3. Kościoły tradycji protestanckiej
3. 4. 4. Zestawienie
3. 5. Prawo kościelne a prawo państwowe
3. 5. 1. Modele relacji między prawem państwowym i kościelnym
3. 5. 2. Prawo kanoniczne jako niesamodzielny porządek prawny
3. 5. 3. Prawo kościelne jako regulacja statutowa oparta na prawie kanonicznym
4. Pojęcie osoby prawnej
4. 1. Osoba prawna jako podmiot prawa cywilnego
4. 1. 1. Osoba prawna a osobaf izyczna
4. 1. 2. Rozwój instytucji osoby prawnej
4. 1. 3. Osoba prawna we współczesnym prawie polskim
4. 2. Osoba prawna w prawie kanonicznym
4. 2. 1. Osoba fizyczna jako podstawowy podmiot prawa kanonicznego
4. 2. 2. Kościół jako osoba prawna
4. 2. 2. 1. Kościół jako przedmiot eklezjologii
4. 2. 2. 2. Rozumienie kościoła w świetle wiary chrześcijańskiej
4. 2. 2. 3. Symbole kościoła jako osoby
4. 2. 2. 4. Kościół w ujęciu teologicznym i prawnym
4. 2. 2. 5. Kościół jako wspólnota jurydyczna i mistyczna
4. 2. 2. 6. Jurydyczne spojrzenie na kościół jako instytucję prawną
4. 2. 2. 7. Mistyczne spojrzenie na kościół jako corpus mysticum
4. 2. 2. 8. Urząd kościelny jako charyzmat i instytucja
4. 2. 3. Osobowość prawna kościelnych jednostek organizacyjnych
4. 2. 3. 1. Osobowość prawna w prawie kanonicznym
4. 2. 3. 2. Osobowość prawna kościelnych osób prawnych jako funkcja stosunków między państwem a kościołem
5. Podsumowanie

Rozdział II. Kształtowanie się aktów prawa wewnętrznego poszczególnych kościołów

1. Wprowadzenie
2. Charakterystyka aktów prawa wewnętrznego
2. 1. Określenia prawa wewnętrznego
2. 2. Historia i charakterystyka statutów poszczególnych kościołów
2. 2. 1. Statut Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
2. 2. 2. Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła Chrześcijan Baptystów
2. 2. 3. Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
2. 2. 4. Prawo Wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego
2. 2. 5. Prawo Wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
2. 2. 6. Statut Kościoła Katolickiego Mariawitów
2. 2. 7. Prawo Wewnętrzne Kościoła Polskokatolickiego
2. 2. 8. Statut Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
2. 2. 9. Prawo Wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego
2. 2. 10. Statut Wewnętrzny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
2. 2. 11. Statut Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego
2. 3. Charakterystyka okresów kształtowania się prawa wewnętrznego
3. Osoby prawne poszczególnych kościołów
3. 1. Kościół katolicki i jego osoby prawne
3. 2. Osoby prawne innych kościołów
4. Podsumowanie

Rozdział III. Kościół jako całość

1. Definicja kościoła w prawie wewnętrznym
2. Określenie osobowości prawnej kościoła jako całości
3. Kościół wobec innych organizacji
3. 1. Kościół jako następca i kontynuator poprzednich organizacji wyznaniowych
3. 2. Związek z innymi kościołami
3. 3. Udział kościoła w organizacjach religijnych i innych
4. Nazwa kościoła
5. Teren działalności i siedziba kościoła
6. Działalność kościoła
6. 1. Cele kościoła
6. 2. Działalność kościoła jako osoby prawnej
6. 3. Organy kościoła jako całości
7. Rozwiązanie kościoła
8. Podsumowanie

Rozdział IV. Osoby prawne kościoła

1. Terminy ogólne określające osoby prawne
2. Rodzaje kościelnych osób prawnych
3. Jednostki organizacyjne poszczególnych kościołów
3. 1. Jednostki administracyjne Kościoła katolickiego
3. 2. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
3. 3. Kościół Chrześcijan Baptystów
3. 4. Kościół Ewangelicko-Augsburski
3. 5. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
3. 6. Kościół Ewangelicko-Reformowany
3. 7. Kościół Katolicki Mariawitów
3. 8. Kościół Polskokatolicki
3. 9. Kościół Starokatolicki Mariawitów
3. 10. Kościół Zielonoświątkowy
3. 11. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
3. 12. Wschodni Kościół Staroobrzędowy
4. Zagadnienia administracyjne związane z kościelnymi osobami prawnymi
4. 1. Jednostki terytorialne kościołów
4. 2. Nabycie i utrata osobowościp rawnej
4. 2. 1. Pojęcia ogólne
4. 2. 2. Tworzenie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych najniższego szczebla
4. 2. 3. Jednostki organizacyjne wyższych szczebli
4. 3. Kontrola
5. Ustrój kościoła a jego struktura administracyjna
6. Podsumowanie

Zakończenie

Spis tabel

Spis rysunków

Wykaz zasadniczych aktów prawa wewnętrznego nierzymskokatolickich kościołów chrześcijańskich o regulacji ustawowej

Wykaz aktów prawnych i orzecznictwa

Bibliografia załącznik 1. Osoba prawna w przepisach Kodeksu prawa kanonicznego i Kodeksu kanonów Kościołów Wschodnich załącznik 2. Pierwsze kościelne jednostki administracyjne na ziemiach polskich 1. Kościół katolicki 2. Kościół prawosławny 3. Kościoły protestanckie załącznik 3. Współczesny podział administracyjny kościołów 1. Kościół katolicki 2. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 3. Kościół Chrześcijan Baptystów 4. Kościół Ewangelicko-Augsburski 5. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny 6. Kościół Ewangelicko-Reformowany 7. Kościół KatolickiMariawitów 8. Kościół Polskokatolicki 9. Kościół Starokatolicki Mariawitów 10. Kościół Zielonoświątkowy 11. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 12. Wschodni Kościół Staroobrzędowy Indeks nazwisk
szara_linia
Opinie
Ocena 1 2 3 4 5 6
Komentarz
Sumire Linia koment
Na półkach: Chcę przeczytać,
gendun Linia koment
Na półkach: Chcę przeczytać,
ja_rus Linia koment
Na półkach: Chcę przeczytać,
Linia koment
Przeczytane:, Na półkach:
break
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Zwyczajna łaska
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów