Cytat

Kobieta albo kocha, albo nienawidzi. Trzeciej ewentualności nie ma.

Wi�cej cytat�w od tego autora

REKLAMA

Wi�cej cytat�w z tej ksi��ki

Reklamy