Cytat

Pozory potrafią jednak zwieść. Banalne stwierdzenie, tyle że, niestety, bywa prawdziwe.

Wi�cej cytat�w od tego autora

REKLAMA

Wi�cej cytat�w z tej ksi��ki

Reklamy