Becek: Suplement filozoficzny

«poprzedni     następny»
2009-02-05 15:48:23
Nowa inicjatywa Beceku i kawiarni Suplement: BeCeKowy Suplement Filozoficzny, zaczyna życie 3 lutego. Będzie to cykl spotkań wokół filozofii odbywający się w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Poprowadzi go Barbara Czardybon.

Spotkania odbywać się będą od lutego do czerwca w każdy pierwszy wtorek miesiąca w kawiarni Suplement o 18.00. Mają na celu przede wszystkim wymianę poglądów na kilka wyróżnionych tematów. Każde spotkanie będzie miało formę wykładu z elementami dyskusji. Poprowadzi je Barbara Czardybon, absolwentka filozofii na Uniwersytecie Śląskim, autorka książki „Realizm mistyczny Siemiona L. Franka”, a także tłumaczenia fragmentu traktatu „Priedmiet znanija...”, obecnie pracująca nad rozprawą doktorską na temat kwestii poznania na gruncie rosyjskiego neokantyzmu.

3 lutego tematem przewodnim będzie grecka postawa wobec świata. Spotkanie będzie miało charakter wprowadzenia do filozofii. Uczestnicy zastanowią się nad tym, dlaczego i z czego właściwie zrodziła się refleksja filozoficzna. Pochylą się nad prawami jednostki i świata. Przyjdzie im stwierdzić, że prócz tego, co jawne – jest i sfera tego, co ukryte. Wreszcie zastanowią się nad problemem jedno – wiele. Podczas spotkania będzie okazja wspólnie poczytać fragmenty presokratyków.

Odpowiedź na pytanie, co filozof może powiedzieć o Bogu, oraz filozofia religijna Siemiona L. Franka będą tematami kolejnego spotkania – 3 marca. Spotkanie będzie okazją do dyskusji nad dysertacją „Realizm mistyczny Siemiona L. Franka”. Myśl Franka stanie się przyczynkiem do rozważań na temat tego, co filozof jest w stanie powiedzieć o Bogu. Dwa typy wiary wyróżnione przez Rosjanina zostaną zestawione z poglądami Williama Jamesa, Henriego Bergsona oraz Martina Bubera. Zaprezentowane zostaną także wybrane problemy filozofii Mikołaja z Kuzy.

7 kwietnia uczestnicy spotkania zastanowią się nad rolą intuicji w filozofii. Będzie to także przybliżenie poglądów Benedetta Crocego z „Zarysu estetyki”. Sztuka jest dla tego autora jedną z zasadniczych i autonomicznych aktywności ducha; spełnia funkcje oczyszczające i odradzające. Na „Zarys estetyki” składają się cztery wykłady. Pierwszy przynosi odpowiedź na pytanie „Co to jest sztuka?”; wykład drugi dotyczy przesądów w dziedzinie sztuki; trzeci traktuje o miejscu sztuki w działalności ducha i w ludzkiej społeczności; kolejny zatytułowany jest „Krytyka sztuki a historia sztuki”.

5 maja tematem spotkania stanie się judaizm jako sposób życia. Pierwsza część poświęcona będzie kabale. Zarysowana zostanie kabalistyczna doktryna reinkarnacji, a następnie zestawiona będzie z koncepcją opracowaną w Indiach. Druga część dotyczyć będzie chasydyzmu jako ostatniej fazy rozwoju mistyki żydowskiej. Zostanie on ukazany jako etyka odnowy myśli i czynu. Nie zostanie także przemilczane rozumienie chasydyzmu w kategoriach heretyckiej sekty. Uczestnicy wykładów zapoznają się też ze stanowiskiem judaizmu odnośnie do eutanazji, homoseksualizmu, kary śmierci, kremacji, planowania rodziny oraz polityki.

Dobro w ujęciu filozoficznym będzie tematem spotkania 2 czerwca. Będzie ono miało za zadanie uzmysłowić słuchaczom problematyczność stanowiska sofistycznego, paradoksalność relatywizmu moralnego Protagorasa z Abdery. Postawa sofistów zderzona zostanie ze stanowiskiem Sokratesa, człowieka twierdzącego, że „wie, że nic nie wie”. Podczas spotkania wyznaczony zostanie także punkt styczny Sokratesa z sofistami.

za: www.bytom.pl

Opinia
Treści
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Zwyczajna łaska
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów