Cytat

Żyję skromnie z podarowanych mi przez życie niespodzianek

Wi�cej cytat�w od tego autora

REKLAMA

Wi�cej cytat�w z tej ksi��ki

Reklamy