reklama

Cytat

W życiu możemy być pewni tylko jednego: że nie dano nam wiele czasu.

Wi�cej cytat�w od tego autora

REKLAMA

Wi�cej cytat�w z tej ksi��ki

Reklamy