Cytat

(...) czło­wiek powi­nien być rado­sny tylko wtedy, kiedy na­praw­dę tak się czuje i ma ku temu po­wo­dy, a nie dla­tego, że coraz wię­cej dziw­nych ludzi zmu­sza in­nych do afir­ma­cji, wizu­ali­za­cji szczę­ścia i wy­obra­ża­nia sobie nie wia­domo czego.

Więcej cytatów od tego autora

REKLAMA

Więcej cytatów z tej książki

Książka
Triumf
Natasza Socha
Reklamy