Logo wydawnictwa - DiG
Przygotowywane przez nas publikacje to zarówno nasze własne inicjatywy wydawnicze, jak i prace zamówione przez naszych klientów. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii komputerowych pozwala nam na przygotowywanie ich w postaci drukowanej, elektronicznej (dostępnej w internecie i na nośnikach) oraz w druku na życzenie, i zapewnia właściwy poziom techniczny.

Dotychczas opublikowaliśmy ponad pięćset tytułów (wśród nich „Sztuka perska” Zdzisława Żygulskiego jun., „Nośniki pamięci historycznej” Marcina Kuli, „Aleje czarów” Juliusza Wiktora Gomulickiego, „Malarstwo gotyckie w Polsce”, „Architektura romańska w Polsce” Zygmunta Świechowskiego), wydajemy także sami bądź we współpracy z innymi instytucjami (m.in. Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW (d. OBTA), Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Instytut Historyczny UW, Instytut Sztuki PAN, Instytut Historii PAN, Archiwum Główne Akt Dawnych) kilka publikacji periodycznych (miesięczników, kwartalników i roczników, np. „Przegląd Historyczny”, „Dzieje Najnowsze”, „Kronika Warszawy”, „Studia Źródłoznawcze”). Ponadto na zlecenie innych wydawców i instytucji opublikowaliśmy kilkadziesiąt pozycji książkowych i wiele numerów czasopism. Mamy również wieloletnie doświadczenia w przygotowaniu do druku kolorowych magazynów.

Od 1993 roku nasze wybrane projekty wydawnicze są współfinansowane przez Komitet Badań Naukowych, obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawnictwo DiG jest członkiem Polskiej Izby Książki.

Książki wydawnictwa

Zobacz także

Reklamy