Wiesław Myśliwski


    * NAGI SAD, Warszawa: PIW, 1967
    * PAŁAC, Warszawa: PIW, 1970
    * KAMIEŃ NA KAMIENIU, Warszawa: PIW, 1984
    * DRZEWO, Szczecin: Glob, 1989
    * WIDNOKRĄG, Warszawa: Muza, 1996.
    * REQUIEM DLA GOSPODYNI, Warszawa: Muza, 2000.
    * TRAKTAT O ŁUSKANIU FASOLI, Kraków: Znak, 2006.

Wiesław Myśliwski - biografia, życie i twórczość

Wiesław Myśliwski (ur. 25 marca 1932 r. we wsi Dwikozy niedaleko Sandomierza)- polski pisarz.

Ojciec Julian, wywodził się z bogatej rodziny chłopskiej z Ćmielowa, był oficerem, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Po demobilizacji został urzędnikiem. Natomiast matka Myśliwskiego była wychowanką Uniwersytetu Ludowego Zofii i Ignacego Solarzów w Szycach, w młodości aktywnie działała w ZMW. Po wojnie Myśliwski uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu, maturę zdał w 1951 roku. Studiował filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, którą ukończył w 1956 roku.

Debiutował w 1955 roku recenzją powieści E. de Greff "Noc jest moim światłem". Pracował w latach 1955-1976 w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej w Warszawie jako: asystent redaktora, redaktor, kierownik redakcji literatury współczesnej, zastępca redaktora naczelnego. W 1967 roku ukazała się jego pierwsza powieść "Nagi sad" (znana także w wersji filmowej "Przez dziewięć mostów"), a w 1970 r. następna pt. "Pałac". W latach 1971-1983 był członkiem Związku Literatów Polskich. Od 1975 roku jest redaktorem naczelnym kwartalnika "Regiony". Napisał dramaty "Złodziej" (1974), "Klucznik" (1978) i powieść "Kamień na kamieniu" (1984). Dramat "Złodziej", nagrodzony w konkursie, był wystawiany przez Teatr Polski w Warszawie, prezentowany na XVI Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu oraz w telewizji. W 1989 roku opublikował dramat "Drzewo", a w 1996 roku powieść "Widnokrąg", za którą w 1997 roku otrzymał Nagrodę Nike. W 2000 roku Myśliwski publikuje dramat "Requiem dla gospodyni", a w 2006 roku ukazała się jego kolejna powieść "Traktat o łuskaniu fasoli". Wiesław Myśliwski jest pisarzem odkrywającym zapomniany świat kultury chłopskiej. Ekranizacji i realizacji teatralnych jego utworów podejmowali się tacy twórcy jak: Ryszard Ber, Wojciech Marczewski, Stefan Szlachtycz, Tadeusz Junak, Kazimierz Dejmek, Izabella Cywińska.

W latach 1983-1989 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Narodowej Rady Kultury. W latach 1986-1989 należał do Rady Konstytucyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa. W latach 1993-1999 był redaktorem naczelnym dwutygodnika kulturalnego "Sycyna". Otrzymał nagrody: dwukrotnie Literacką Nagrodę im. Stanisława Piętaka - 1968 i 1974 rok, Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki III stopnia - 1971 rok, Nagrodę Państwową za całokształt twórczości - 1979 rok, Nagrodę Przewodniczącego do Spraw Radia i Telewizji I stopnia - 1979 roku, nagrodę "Trybuny Ludu" - 1980 roku, Nagrodę Funduszy Literatury - 1984 rok, Nagrodę Klubu Kultury Chłopskiej - 1985 rok, Nagrodę Państwową II stopnia - 1987, Nagrodę Prezesa Rady Ministrów II stopnia - 1997, Literacką Nagrodę Nike 1997 roku. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1980 roku.


Źródło: http://www.wikipedia.pl

Wiesław Myśliwski - twórczość

Wiesław Myśliwski - wiadomości

Cytaty Autora

Z latami stajemy się sami do siebie mało podobni. I nawet nasza własna pamięć nie zawsze chce nas pamiętać, jacy kiedyś byliśmy.


Więcej

Ból innych nieraz gorzej boli niż własny


Więcej
Wszystkie cytaty tego autora Dodaj cytat tego autora
Reklamy