Cytat

Cóż to jest, co każe nam kochać i co każe nam umierać?

Wi�cej cytat�w od tego autora

REKLAMA

Wi�cej cytat�w z tej ksi��ki

Reklamy