Krzywy obraz wojny. Armia Czerwona w Gdańsku i Prusach w 1945 r.

Wydawnictwo: Muzeum II Wojny Światowej
Data wydania: 2019 (data przybliżona)
Kategoria: Historyczne
ISBN: 978-83-65957-16-0
Liczba stron: 211

Ocena: 0 (0 głosów)

Krzywy obraz wojny. Armia Czerwona w Gdańsku i Prusach w 1945 r. to unikatowy album prezentujący niepublikowane w większości zdjęcia sowieckiego fotografa Arkadija Szajcheta, uwieczniającego walki żołnierzy 2. Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej na terenach dawnych Prus Zachodnich i Prus Wschodnich (dziś województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie).

 

Publikacja przedstawia wybrane archiwalne fotografie propagandowe, których celem było tendencyjne demonstrowanie dokonań czerwonoarmistów, budując w ten sposób mityczny obraz Armii Czerwonej. W albumie znajdują się także zdjęcia dokumentujące skalę wojennych zniszczeń w Gdańsku, Elblągu, Fromborku i innych polskich miastach po 1945 r. Poza prezentacją szerokiego zbioru oryginalnych zdjęć, książka, odwołując się do niedostępnych dotychczas źródeł pozyskanych z rosyjskich archiwów, przybliża historię Armii Czerwonej w Prusach Wschodnich oraz dzieje sowieckich fotokorespondentów wojennych działających na terytorium Polski w 1945 r.

 

Katalog można zakupić w sklepiku muzealnym na poziomie –3.

 

dr Tomasz Gliniecki – historyk, pedagog, dziennikarz. Autor licznych dzieł popularyzujących i budujących tożsamość, zwłaszcza regionalną – wystaw muzealnych, zajęć i wydarzeń kulturalnych, książek i artykułów prasowych, audycji radiowych i dokumentów filmowych. Do najważniejszych zainteresowań badawczych zalicza styk historii wojskowości z medioznawstwem – prezentację obrazów wojny w świetle propagandy oraz mitologizację zdarzeń militarnych i heroizację ich uczestników.

 

dr Dmitriy Panto – pracownik Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, absolwent studiów magisterskich z historii na Państwowym Uniwersytecie im. C. Walichanowa w Kokczetawie (Kazachstan). Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył studia magisterskie z filozofii, a w 2017 r. uzyskał stopień doktora historii. Do jego zainteresowań badawczych należą historia Kościoła katolickiego w Imperium Rosyjskim i ZSRS, stalinowski terror, deportacje narodów do ZSRS i w jego obrębie oraz metodologia historii.

Tagi:

Kup książkę Krzywy obraz wojny. Armia Czerwona w Gdańsku i Prusach w 1945 r.

Sprawdzam ceny dla ciebie ...
REKLAMA

Zobacz także

Opinie o książce - Krzywy obraz wojny. Armia Czerwona w Gdańsku i Prusach w 1945 r.