reklama

Recenzja książki: Kobieta. kapłaństwo serca

Recenzuje: Danuta Szelejewska

Stworzenie świata i człowieka jest dowodem prawdy o nieskończonej miłości Boga do ludzi. Ponieważ każdy z nas – zarówno mężczyzna, jak i kobieta – został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, przedstawiciele obu płci na równi zobowiązani są do postępowania zgodnie z wolą Bożą. Publikacja Wydawnictwa W drodze jest próbą poszukiwania tożsamości kobiety z perspektywy sięgającej korzeniami tradycji judaizmu i chrześcijaństwa.

Książka Kobieta. Kapłaństwo serca czerpie obficie z  Biblii, wydając tym samym teologiczne opinie o kobiecie (nie stanowi jednak kompendium nauczania Kościoła w tym zakresie). Rozpoczynając swoje rozważania na temat kobiecej tożsamości, Jo Croissant przeprowadza wnikliwą analizę tekstów biblijnych o stworzeniu (człowiek jako mężczyzna i kobieta, równi godnością, wspólnota obojga, wolność od dominacji, harmonijne dopełnianie się, piękno powołania w Boskim planie), po czym kreśli prowadzącą przez trzy etapy (córki, żony, matki) drogę kobiecego wyzwolenia. Analizując każdy z etapów, autorka dostrzega kobiecą wrażliwość, która zdolna jest do przyjęcia Bożej miłości, dostrzegania łaski oraz czynnej odpowiedzi na Jego powołanie. Dowodzi, że kobieta – na wzór Maryi Matki – pełni rolę strażniczki wiary i tą wiarą żyje, a przepełniona dziecięca ufnością, zawsze jest obecna, oczekująca i kochająca (aż do obudzenia miłości w sercu drugiego człowieka).

Refleksje autorki idą jeszcze dalej. Jo Croissant skupia się na zagadnieniu pokory i kobiecego poddania się, na odpowiedzialności, posłuszeństwie, powołaniu i przemianie, a także na gotowości do złożenia daru z siebie. Przygląda się kobiecie przez pryzmat życia w samotności, życia rodzinnego i konsekrowanego. Poświęca uwagę kryzysom, niewierności, odmowie rodzicielstwa oraz macierzyństwu odczuwanemu jako ułomność. Do codziennego życia kobiet odnoszą się refleksje oparte na radosnych tajemnicach różańca oraz zapisanych w Pierwszym Liście świętego Pawła do Koryntian darach Ducha Świętego. Rozważając je, autorka docenia znaczenie kobiety dzięki tkwiącym w niej siłom, jakimi są: milczenie, wewnętrzny pokój, umiejętność panowania nad sobą, miłość, czystość i piękno.

Książka Jo Croissant jasno określa rolę kobiety we współczesnym świecie. Pomocne w przyswojeniu rozważań będą refleksje zaczerpnięte z soborowego przesłania do kobiet (z dnia 8 grudnia 1965 roku) oraz wyjaśnienia zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Są również liczne przykłady, świadectwa, opinie (czasem kontrowersyjne), wnioski oraz przypisy (nieliczne). Autorka posiłkuje się tekstami biblijnymi (wraz z siglami), w wielu miejscach używa metafor. Wszystko przedstawione zostało w sposób interesujący, językiem całkowicie zrozumiałym.

Książka Kobieta. Kapłaństwo serca przeznaczona jest przede wszystkim dla kobiet, które – dzięki lekturze – docenią wartość kobiecości i nauczą się spełniać życiową misję z radością.

Tagi:

Kup książkę Kobieta. kapłaństwo serca

Sprawdzam ceny dla ciebie ...

Zobacz także

Zobacz opinie o książce Kobieta. kapłaństwo serca
Książka
Recenzje miesiąca
Szczęśliwy zegar z Freiburga
Robert M. Rynkowski
Szczęśliwy zegar z Freiburga
Ślady. Rudy warkocz
Katarzyna Kielecka
Ślady. Rudy warkocz
Na wieki wieków Pani Amen
Bianka Kunicka - Chudzikowska
Na wieki wieków Pani Amen
Dobry od listopada
Mariusz W. Kliszewski
Dobry od listopada
Jak zdobyć supermoce
Ewa Martynkien
Jak zdobyć supermoce
Zmarnowany rozsądek
Izabela Grabda
Zmarnowany rozsądek
Dama Kier
Monika Godlewska (I)
Dama Kier
Apokalipsy według Joanny
Anna Robak-Reczek
Apokalipsy według Joanny
Dziecko września
Marek Harny
Dziecko września
Pokaż wszystkie recenzje