Recenzja książki: Święty Józef. Patron naszych czasów

Recenzuje: Danuta Szelejewska

Chociaż informacje o życiu świętego Józefa nie są zbyt obszerne, Kościół katolicki uważa go za postać godną kultu i naśladowania. Do rąk czytelników została oddana niewielka książeczka Święty Józef. Patron naszych czasów. Stanowiąc rzeczowe studium przypadku, lektura pokazuje zależność: pozostawanie Józefa w cieniu świadczy o jego wielkości. Jest on więc wart naśladowania.

Treść oparta została głównie na szczegółowo analizowanych tekstach biblijnych (za każdym razem zapisano sigle). Autor skorzystał również z refleksji ojców i doktorów Kościoła, teologów, filozofów, historyków oraz przedstawicieli wielu dziedzin sztuki. Każda z dwóch części niewielkiego dzieła Moritza Meschlera skupia się na innym aspekcie (obecność Józefa w życiu Chrystusa Pana oraz w życiu Kościoła). Rozpatrując okres ziemskiego życia świętego Józefa, autor pokazuje uwypuklone w rodowodzie Jezusa ogromne znaczenie i godność Józefa, analizuje zaślubiny z Maryją (wraz z anielskim poselstwem), narodziny Jezusa, ofiarowanie w świątyni oraz pokłon Mędrców, rozważa ucieczkę do Egiptu, a także niepokój związany z poszukiwaniem dwunastoletniego Jezusa, odnalezionego po trzech dniach w świątyni, po czym docenia błogi pokój i ciche szczęście życia w Nazarecie, przerwane, niestety, śmiercią Józefa (starożytność nie wypowiada się na ten temat, natomiast w sztuce współczesnej nie brakuje na jej temat wyobrażeń).

Analiza epizodów dotyczących ziemskiej działalności Józefa kieruje uwagę czytelnika na rolę, jaką odgrywa on w Kościele. Dostrzegając jego ożywcze oddziaływanie na wiernych, Meschler podkreślił zasadność przypisywanych Józefowi wzniosłych tytułów, jakie wynikają z relacji świętego do osoby Chrystusa (Cień Ojca Niebieskiego, Opiekun Dzieciątka Jezus, Mąż Maryi, Mąż według serca Bożego, Miłośnik życia ukrytego i wewnętrznego, Wzór życia wśród świata, Patron rodzin, Patron strapionych oraz Patron dobrej śmierci), przyporządkowując im obszerne teologiczne wyjaśnienia.

Publikacja Wydawnictwa Promic, choć niewielka w formacie i objętości, wzbogaca treścią. Jasny, prosty i całkowicie zrozumiały język przekazu sprawia, że książka Święty Józef. Patron naszych czasów jest przystępna w odbiorze. Nawiązywanie do realiów ówczesnego życia religijnego, społecznego i politycznego narodu izraelskiego, powoływanie się na fakty historyczne (czasami i legendy), a także częste sięganie przez autora w głąb czasów Starego Testamentu zapewniają lekturze rzetelność. Są też barwne opisy przyrody, liczne daty i geograficzne nazwy, mocno uwydatniona symbolika. Pomocą służą przypisy wyjaśniająco-bibliograficzne. Wszystko to sprawia, że rozważania ilustrujące wielkość życia świętego Józefa, zachęcając wiernych do naśladowania go, przepełniają głębokim nabożeństwem ku niemu. Z powodzeniem więc może on pretendować do roli Patrona naszych czasów i warto u niego szukać pomocy.

Tagi: religia biografie

Kup książkę Święty Józef. Patron naszych czasów

Zobacz także

Zobacz opinie o książce Święty Józef. Patron naszych czasów
Książka