Język. Bunt. Tożsamość. Socjologiczno-antropologiczne studium empiryczne subkultury młodzieżowej rap

Wydawnictwo: PWN
Data wydania: 2016-12-23
Kategoria: Socjologia, filozofia
ISBN: 9788394637903
Liczba stron: 266

Ocena: 0 (0 głosów)

B a r t ł o m i e j   K o t o w s k i - doktor nauk humanistycznych, antropolog, filolog. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Ukończył studia doktoranckie z zakresu socjologii i antropologii kulturowej (2013) prowadzone przez Uniwersytet Warszawski, gdzie również obronił swoją dysertację (2015). Najważniejsze zainteresowania badawcze: antropologia lingwistyczna, antropologia tożsamości, antropologia młodzieży, antropologia współczesności, kultura popularna, semiotyka kultury, etnografia Federacji Rosyjskiej  i Ukrainy, socjoantropologia.

 ,,Jest to praca z pogranicza antropologii kulturowej i socjologii kultury ukierunkowanych językoznawczo,  ze swoim bogatym w tym zakresie dorobkiem. Jest to także interesujące, a nawet w pewnych fragmentach nowatorskie studium socjologiczno-antropologiczne subkultury rap, pokazanej na płaszczyźnie porównań jej dwóch ,,narodowych" wariantów. [...] Jako przedmiot swojej analizy Bartłomiej Kotowski wskazał język wypowiedzi zawartych w tekstach piosenek, uznając, że w nim zawarta jest istota subkultury - przekonanie to znajduje potwierdzenie w analizie badań własnych autora, który posłużył się przy tym bogatym materiałem pomocniczym: czasopismami muzycznymi, notatkami, tekstami prasowymi, blogami, stronami internetowymi, których autorami bądź uczestnikami są członkowie subkultury. Znajomość języka ukraińskiego pozwoliła Bartłomiejowi Kotowskiemu sięgnąć po źródła pisane w tym języku, co stanowi ważne wzbogacenie materiału badawczego. [...] Po lekturze recenzowanej rozprawy należy uznać, że może ona stanowić klucz do zrozumienia istoty kultury młodzieżowej, podłoża nieustannie odradzającego się w różnych częściach świata buntu i protestu młodzieży, a także do wytyczenia dróg dialogu z młodym pokoleniem, podstaw jego edukacji kulturowej  i kulturalnej i, co ważne, edukacji społecznej, w dwóch różnych kontekstach państwowo-narodowych".    

Prof. zw. dr hab. Halina Rusek, Uniwersytet Śląski

,,Praca lokuje się w obszarze bardzo dobrze metodologicznie przemyślanej i przeprowadzonej analizy antropologiczno-socjologicznej. Ma w pewnej mierze interdyscyplinarny charakter [...]. Kluczem i rdzeniem całej dysertacji pozostaje zebrany przez autora materiał badawczy, dobra znajomość środowiska, w jakim są usytuowani respondenci, oraz konsekwentna i rzetelna praca badawcza, prowadząca do zgromadzenia obszernego materiału w formie ankiet, wywiadów i testów skojarzeń. [...] Praca ma też w pewnej mierze charakter studium porównawczego, ukazującego z jednej strony drogi transkulturacji, dyfuzji elementów kultury w przestrzeniach międzykulturowych, z drugiej poszukującego wspólnych dla dwóch grup narodowych - jeśli nie liczyć znajdujących się w badanej grupie Białorusina i Chinki - cech, przyczyn i przejawów buntu, a także różnic i podobieństw w konstruowaniu i przemianach tożsamości uczestników. Każda analiza porównawcza  stawia duże wymagania kompetencyjne, w tym erudycyjne, językowe i metodologiczne. Autor akurat w tej sferze i części pracy wypada bardzo przekonywająco i dojrzale naukowo. [...] Praca napisana jest dobrym, zrozumiałym, klarownym językiem. [...] Staranność w redakcji tekstu wskazuje na dużą dyscyplinę warsztatową autora, co znajduje dodatkowe potwierdzenie, na co kładę nacisk w recenzji, w jego metodologicznym rygoryzmie. Są to cechy wyróżniające naprawdę dobrego uczonego. [...] Autor należy do rosnącego grona młodych badaczy przemian postaw i tożsamości uczestników subkultur w następstwie dynamicznych, rewolucyjnych wręcz przeobrażeń współczesnych społeczeństw. Ważną cechą dysertacji [...] jest jej międzykulturowy, porównawczy charakter. Badania tożsamości młodych Polaków i Ukraińców, prowadzone w dwóch krajach i językach, same w sobie stwarzają bariery i trudności komunikacyjne i badawcze. Autorowi udało się przeprowadzić i zinterpretować postawy, tożsamości i opinie o subkulturze rap, pozwalające na analizę porównawczą i poszukiwanie - niezależnie od różnic - wspólnych elementów obrazu rapu funkcjonującego w warstwie językowo-symbolicznej".        

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Paleczny, Uniwersytet Jagielloński

Kup książkę Język. Bunt. Tożsamość. Socjologiczno-antropologiczne studium empiryczne subkultury młodzieżowej rap

Sprawdzam ceny dla ciebie ...
REKLAMA

Zobacz także

Opinie o książce - Język. Bunt. Tożsamość. Socjologiczno-antropologiczne studium empiryczne subkultury młodzieżowej rap

Inne książki autora
Popkulturowy all inclusive. Socjologiczno-antropologiczny szkic o szczęściu
Bartłomiej Kotowski0
Okładka ksiązki - Popkulturowy all inclusive. Socjologiczno-antropologiczny szkic o szczęściu

,,Recenzowana praca jest interesującą próbą socjologiczno-antropologicznej analizy świata popkultury, widzianej w perspektywie kategorii szczęścia. Z...

Zobacz wszystkie książki tego autora
Recenzje miesiąca
Kwestia winy
Małgorzata Rogala
Kwestia winy
Bóg Maszyna
Joanna W. Gajzler
Bóg Maszyna
Prezydentka
Marika Krajniewska
Prezydentka
Znieczulenie
Kamil Wala-Szymański
Znieczulenie
Joker
Natalia Nowak-Lewandowska
Joker
Dwa królestwa. Jedna krew
Renata Czarnecka
Dwa królestwa. Jedna krew
Klejnot z Bizancjum
Weronika Umińska
Klejnot z Bizancjum
Infantka
Wojciech Nerkowski
Infantka
Pokaż wszystkie recenzje
Reklamy