Zamówienia publiczne Wzory dokumentów

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Data wydania: b.d
Kategoria: Inne
ISBN: 8373344810
Liczba stron: 274
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Procedura zamówień publicznych wymaga od uczestników postępowania o udzielenie zamówienia składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności poprzedzających zawarcie umowy. Czynności te oraz oświadczenia woli muszą mieć formę pisemną.Zgodnie z ustawą rawo zamówień publicznych podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony i ograniczony. Wzory przewidziane dla trybu przetargu nieograniczonego należy stosować odpowiednio do pozostałych trybów, ze zmianami wska-zanymi w objaśnieniach zamieszczonych pod poszczególnymi wzorami. Podstawowe instytucje zostały ujęte na przykładzie przetargu nieograniczonego, pozostałe zaś tylko w zakresie, w jakim odbiegają od tego trybu.Przedstawione w książce wzory oraz objaśnienia do nich umożliwią osobom zajmującym się problematyką zamówień publicznych lepsze jej zrozumienie oraz zastosowanie w praktyce.

Kup książkę Zamówienia publiczne Wzory dokumentów

Zobacz także

Opinie o książce - Zamówienia publiczne Wzory dokumentów

Inne książki autora
Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym
Emil Norek0
Okładka ksiązki - Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym

Autor omawia problematykę dotyczącą miejsca i roli przedsiębiorstwa jako przedmiotu stosunków cywilnoprawnych w obrocie gospodarczym. Przebudowa struktury...

Prawo zamówień publicznych Komentarz
Emil Norek0
Okładka ksiązki - Prawo zamówień publicznych Komentarz

Prawo zamówień publicznych jest ustawą trudną w interpretacji, gdyż zawiera regulacje dotyczące wielowątkowych zagadnień prawnych. Prawo to ulega przy...

Reklamy